ชุดทดสอบสารเสพติดทำงานอย่างไร?

ปัจจุบันมีการใช้ ชุดทดสอบสารเสพติด ในที่ทำงานบ่อยขึ้น เพื่อตรวจหายาต้องห้ามอย่าง ยาบ้า สารระเหย ยากล่อมประสาท แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน และฝิ่น เป็นต้น

ข้อกำหนดในสัญญาจ้างงานมักมีข้อความระบุไว้ว่า “พนักงานต้องไม่พกพาหรือเสพของมึนเมา เช่น สุรา ยาเสพติดให้โทษหรือยาที่ไม่ได้รับอนุญาตในขณะปฏิบัติงาน และต้องไม่ตรวจพบสารเสพติดหรือของมึนเมาตกค้างในร่างกาย” เนื่องจากสถานที่ทำงานบางแห่งที่มีเครื่องจักรกลหนัก ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความเข้มงวดในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงมีการใช้ชุดตรวจสารเสพติดเพื่อทดสอบพนักงานเป็นประจำ

ในบทความนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีทดสอบยาเสพติดหลัก ๆ สองประเภทว่าทำงานอย่างไร และพูดถึงวิธีการใช้งานอย่างละเอียด

ชุดทดสอบสารเสพติดทำงานอย่างไร

ชุดทดสอบยาเสพติดทำงานอย่างไร

โดยทั่วไปชุดทดสอบสารเสพติดทำงานโดยใช้หลักการวิเคราะห์

ทางอิมมูโน (Chromatographic Immunoassay) เป็นการทดสอบที่อาศัยปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี

ในชุดทดสอบยา มีสารประกอบคู่แข่งที่เรียกว่าคอนจูเกตของยา คล้ายกับสารประกอบยาที่กำลังทดสอบ โดยจะแข่งขันกับสารประกอบของยาเพื่อจับกับแอนติบอดีของชุดทดสอบ

  • กรณีที่มีผลเป็นบวก : มีขีดที่ C การแปลผล คือ อาจมีสารเสพติดชนิดนั้น
  • กรณีที่มีผลเป็นลบ : มีขีดที่ C และ T การแปลผล คือ ไม่มีสารเสพติดชนิดนั้น หรือมีสารเสพติดชนิดนั้นแต่มีความเข้มข้นน้อยกว่าค่า Cut off (ค่าปริมาณสารที่ชุดตรวจสารเสพติจะตรวจได้)

ตัวอย่างเช่น หากคุณรับประทานโคเดอีนเพื่อรักษาโรคหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ถือว่าถูกกฎหมายในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม โคเดอีนเป็นยาฝิ่นและอาจปรากฏในผลการทดสอบว่า “เป็นบวก” ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้งานในระดับที่ปลอดภัย

ประเภทของชุดทดสอบ

ประเทศไทยใช้ ชุดทดสอบสารเสพติด สองประเภทหลัก ได้แก่ ชุดตรวจสารเสพติดจากน้ำลายและชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

#1 ชุดตรวจสารเสพติดจากน้ำลาย

เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด ผู้คนจึงคุ้นเคยกับการทดสอบน้ำลาย ด้วยการใช้ก้านสำลีสำหรับ swab ที่ให้มาในกล่อง ถูกระพุ้งแก้ม ขณะเดียวกันการทดสอบสารเสพติดในน้ำลายก็เป็นการทดสอบที่ได้รับความนิยมสำหรับสถานที่ทำงาน เนื่องจากมีลักษณะไม่รุกล้ำมากนัก

สารประกอบของยาที่กำลังทดสอบจะอยู่ในน้ำลายนาน 24 ชั่วโมงเท่านั้น การทดสอบประเภทนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงาน เนื่องจากจะตรวจพบยาใด ๆ ที่รับประทานใน 24 ชั่วโมงก่อนหน้า

ข้อดีของการตรวจสารเสพติดในน้ำลาย คือ สามารถควบคุมได้และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปลอมแปลง

#2 ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

การใช้ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นการทดสอบประเภทที่สองที่นิยมใช้ในสถานที่ทำงาน สามารถเก็บตัวอย่างได้ง่าย มีต้นทุนต่ำ และยังสามารถตรวจจับยาเสพติดได้หลายชนิด เช่น กัญชา โคเคน ฝิ่น แอมเฟตามีน รวมถึงสารเสพติดที่มีการใช้มาเป็นระยะเวลานาน ทราบผลภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการช่วยอ่าน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศที่โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO 13485 สามารถหาซื้อได้ที่ บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด

ทั้งนี้ช่วงการตรวจจับสารเสพติดจากปัสสาวะนั้นยาวนานกว่าน้ำลายมาก สามารถตรวจเจอได้ 3 สัปดาห์ หลังเสพ สิ่งนี้นำไปสู่การทดสอบปัสสาวะที่ใช้ในการทดสอบก่อนการจ้างงาน เนื่องจากสามารถเปิดเผยได้ว่ามีคนติดยาเสพติดหรือไม่

ยาเสพติดชนิดใดบ้างที่สามารถตรวจพบได้?

การทดสอบสารเสพติดในน้ำลายใช้เพื่อตรวจหายาบ้า ยาอี โคเคน ฝิ่น และกัญชา ซึ่งมีการใช้ระหว่าง 6-24 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะสามารถคัดกรอง ยาบ้า เบนโซไดอะซีปีน กัญชา โคเคน PCP และ ฝิ่น สามารถตรวจเจอได้ใน 3 สัปดาห์ หลังเสพ

ชุดตรวจสารเสพติดมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน?

การตรวจน้ำลายและปัสสาวะเพื่อใช้ในที่ทำงานและที่บ้านมีความน่าเชื่อถือ แต่มีข้อแม้อยู่คือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 

การทดสอบมีความแม่นยำเพียงพอในภาคสนาม หากได้รับผลลัพธ์ที่เป็นบวก ก็มักจะเป็นไปตามผลที่แสดงออกมา แต่จะยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารเสพติดชนิดใด ดังนั้นจำเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผลลัพธ์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นสารเสพติดชนิดใด

การใช้การทดสอบสารเสพติดที่บ้านและที่ทำงานช่วยจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในทางปฏิบัติ สนใจสั่งซื้อชุดตรวจยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นแบบจุ่ม หรือแบบหยด สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ที่มีคุณภาพและมีใบรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ FSC , ISO 13485 และ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ท่านที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามเพิ่มได้ทันที ที่ https://njt-drugtest.com