ชุดตรวจสารเสพติด มีวิธีการใช้งานอย่างไร

สารเสพติด หรือ ยาเสพติดนั้นเป็นปัญหาใหญ่เป็นอย่างมาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน โดยคนบางกลุ่มนั้นนำสารเสพติดไปใช้เพื่อผลประโยชน์อื่น ๆ ตัวย่างเช่น ใช้ยาเสพติดเพื่อให้เป็นยาขยันนั่นเอง แต่พวกเขาอาจจะไม่คิดว่าสารเสพติดเหล่านั้นจะส่งผลเสียต่อร่างกาย ซึ่งสารเสพติดสามารถทำให้ร่างกายอ่อนแรงได้ ทั้งนี้ หากถึงร้ายแรงอาจจะส่งผลต่อระบบประสาทก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มีการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดเพื่อป้องกันไม่ให้ผลข้างเคืองและผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นเอง นอกจากนี้ จึงได้มีการตรวจสอบสารติดเสพอยู่บ่อยครั้ง โดยจะเห็นได้ในบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีการแจกอุปกรณ์ในการตรวจสารเสพติดให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้ทำการทดสอบนั่นเอง ชุดตรวจสารเสพติด ในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายเป็นอย่างมาก สำหรับที่ไม่รู้จัก เราได้มีข้อมูลเกี่ยวกับชุดสารเสพติดมาให้ดูกันด้วย

ชุดตรวจสารเสพติด

ชุดตรวจสารเสพติดคืออะไร?

ในปัจจุบันนี้ ได้มีหน่วยงานมากมายเริ่มมีการใช้อุปกรณ์สำหรับตรวจหาสารเสพติดอย่าง ชุดตรวจสารเสพติด กับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือเข้าข่ายว่ามีการใช้สารเสพติด ทั้งนี้ หน่วยงานเหล่านี้ยังใช้ชุดตรวจสารเสพติดเพื่อแยกกลุ่มผู้เสพสารเสพติดและกลุ่มผู้ไม่เสพสารเสพติดให้ออกจากกันอย่างชัดเจนอีกด้วย จากการหาข้อมูลพบว่าเมื่อไม่นานมานี้ กลุ่มชุดตรวจสารเสพติดที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นมาจากผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายในประเทศเท่านั้น โดยที่ตรวจสารเสพติดนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อใช้สำหรับตรวจสารเสพติดเพียงเท่านั้น ซึ่งสารเสพติดนั้นเป็นยาเสพติดที่ให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ โดยยาเสพติดนั้นถือว่าเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหยนั่นเอง

ชุดตรวจสารเสพติด นั้นเป็นสำหรับการสารเสพติดในขั้นตอนการตรวจเบื้องต้น หรือ screening test เท่านั้น โดยการตรวจเบื้องต้นนั้นจะเป็นการตรวจเพื่อหาสารเสพติด ใครหลาย ๆ คนอาจจะพบเห็นชุดตรวจสารเสพติดจนชิน โดยชุดตรวจสารเสพติดนั้นเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกบริโภคโดยบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากบริษัทเอกชนเหล่านี้มักจะคำนึงถึงผลเสียที่จะได้รับจากปัญหาพนักงานเสพสารเสพติด ซึ่งเรื่องนี้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากองค์กรและบริษัทควรคำนึงถึงปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ และก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากที่บริษัทเอกชนมากนั้นให้ความสำคัญกับการตรวจหาสารเสพติในบุคคลากรทุกคน เนื่องจากบุคคลากรทุกท่านนั้นจำเป็นต้องช่วยกันสนับสนุน ป้องปราม สอดส่อง และดูแล เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลรอบข้างนั้นเข้าไปยุ่งเกียวกับสารเสพติดเป็นอันขาด

สำหรับชุดตรวจสารเสพติดในปัจจุบันนั้นจะมีให้เลือกใช้มากมายหลายยี่ห้อ โดยจะมีให้เลือกตั้งแต่ที่ตรวจสารเสพติดที่ผลิตในประเทศไทย และชุดตรวจสารเสพติดที่นำเข้าจากต่างประเทศเลย ซึ่งจะมีความแตกต่างกันให้หลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือราคาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ชุดตรวจสารเสพติดยังสามารถแบ่งประเภทได้อีกด้วย โดยในหัวข้อถัดไปเราจะพาไปดูกันว่าชุดตรวจสารเสพติดนั้นมีประเภทอะไรบ้าง 

ประเภทของชุดตรวจสารเสพติดมีอะไรบ้าง?

ชุดตรวจสารเสพติดนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจหาในขั้นตอนการตรวจเบื้องต้นเท่านั้น โดยการตรวจเบื้องต้นนั้นจะเป็นการตรวจเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายก่อนที่จะทำการตรวจหาสารเสพติดในขั้รตอนต่อไปก็คือ การตรวจยืนยัน นั่นเอง สำหรับการหาสารเสพติดในขั้นตอนการตรวจเบื้องต้นนั้นจะเป็นการนำปัสสาวะไปตรวจกับชุตรวจสารเสพติดนั่นเอง โดยการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนั้นก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกนออกไป โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทของที่ตรวจสารเสพติดนั่นเอง ซึ่งประเภทของชุดตรวจสารเสพติดในปัจจุบันนี้นั้นมีอยู่ทั้งหมด 2 ประเภทด้วยกันดังนี้

ชุดตรวจสารเสพติดแบบจุ่ม

สำหรับชุดตรวจสารเสพติดในประเภทแรกก็คือ ชุดตรวจสารเสพติดแบบจุ่ม นั่นเอง ชุดตรวจสารเสพติดประเภทนี้นั้นจะเป็นการทดสอบสารเสพติดสำหรับใช้ทดสอบในปัสสาวะนั่นเอง โดยที่ตรวจสารเสพติดแบบจุ่มนั้นจะใช้แถบทดสอบเพื่อจุ่มไปในปัสสาวะเพื่อดูผลว่าในปัสสาวะนั้นมีการปนเปื้อนของสารเสพติดอยู่หรือไม่นั่นเอง ชุดตรวจหาสารเสพติดแบบจุ่มนั้นจะประกอบด้วยแถบทดสอบเป็นแผ่นยาวและแคบ โดยให้นำปัสสาวะใส่ลงไปในภาชนะที่แห้งและสะอาด หลังจากนั้น ให้จุ่มแถบทดสอบลงไปในปัสสาวะ โดยให้ปลายลูกศรชี้ลง ทั้งนี้ ควรระวังไม่ให้ปัสสาวะสูงเลยขีดที่กำหนดไว้บนแถบทดสอบ เมื่อทำการจุ่มเรียบร้อยแล้ว ให้วางแถบทดสอบลงในแนวราบ รอ 5 นาทีจากนั้นค่อยทำการอ่านผล

ชุดตรวจสารเสพติดแบบตลับ

สำหรับชุดตรวจสารเสพติดในประเภทต่อมาได้แก่ ชุดสารเสพติดแบบตลับ หรือที่ผู้ใช้บางท่านอาจจะเรียกว่า ชุดตรวจสารเสพติดแบบหยด นั่นเอง ชุดตรวจสารเสพติดในประเภทนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งประเภทที่ใช้สำหรับทดสอบกับปัสสาวะ ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบตลับนั้นเป็นชุดตรวจสารเสพติดที่มีวิธีการใช้งานง่ายกว่าชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม สำหรับที่ตรวจสารเสพติดแบบตลับนั้นจะประกอบไปด้วยตลับสำหรับใช้ในการทดสอบ โดยจะมาพร้อมกับหลอดหยดแถมมาในซอง ซึ่งผู้ใช้ต้องนำปัสสาวะใส่ลงไปในภาชนะที่แห้งสะอาด จากนั้นให้วางตลับทดสอบไว้บนพื้นในแนวราบ และนำหลอดหยดดูดปัสสาวะขึ้นมา จากนั้นให้ทำการหยดปัสสาวะลงในหลุมที่อยู่บนตลับทดสอบเพียงแค่ 3 หยดเท่านั้น เมื่อหยดเรียบร้อยแล้วให้วางตลับทดสอบไว้ในแนวราบ จากนั้นรอ 5 นาทีแล้วจึงอ่านผลนั่นเอง

ชุดตรวจสารเสพติดแบบนำตัวอย่างปัสสาวะมาผสมกับสารเคมี

สำหรับชุดตรวจสารเสพติดในประเภทสุดท้ายได้แก่ ชุดตรวจสารเสพติดแบบนำตัวอย่างปัสสาวะมาผสมกับสารเคมี นั่นเอง การตรวจหาสารเสพติดโดยใช้ชุดตรวจสารเสพติดแบบนำตัวอย่างปัสสาวะมาผสมกับสารเคมีนั้นถือว่าเป็นวิธีตรวจที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน นอกจากนี้ ชุดตรวจสารเสพติดในประเภทนี้ยังเป็นประเภทที่ไม่นิยมอีกด้วย การตรวจโดยใช้ที่ตรวจสารเสพติดแบบนำตัวอย่างปัสสาวะมาผสมกับสารเคมีนั้นผู้ตรวจสามารถเลือกสารเคมีได้เอง ดังนั้น จึงไม่ได้มีวิธีที่ตายตัวนั่นเอง

วิธีใช้งานชุดตรวจสารเสพติด

สำหรับวิธีการใช้งานชุดตรวจสารเสพติดถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายเป็นอย่างมาก เนื่องจากการทดสอบด้วยชุดตรวจสารเสพติดนั้นเป็นการทำการตรวจกับปัสสาวะนั่นเอง จึงทำให้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำการทดสอบสารเสพติดได้นั่นเอง แต่ทั้งนี้ วิธีการทดสอบสารเสพติดก็จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของชุดตรวจสารเสพติด ซึ่งในบทความนี้เราได้มีวิธีการตรวจสอบสารเสพติดของชุดตรวจสารเสพติด 2 ประเภทมาให้ดูกันก็คือ ที่ตรวจสารเสพติดแบบจุ่ม และ ชุดตรวจสารเสพติดแบบตลับ นั่นเอง และสาเหตุที่เราไม่ได้นำวิธีการใช้งานของชุดตรวจสารเสพติดแบบนำตัวอย่างปัสสาวะมาผสมกับสารเคมีมาให้ดูกัน เนื่องจากชุดตรวจสารเสพติดประเภทนี้นั้นไม่ได้มีวิธีการตรวจที่เหมือนกันทุกชิ้นนั่นเอง หากใครพร้อมแล้ว เราได้ดูกันเลยว่าชุดตรวจสารเสพติดทั้ง 2 ประเภทนั้นมีวิธีการใช้งานอย่างไร

วิธีใช้งานชุดตรวจสารเสพติดแบบจุ่ม

วิธีการใช้งานของชุดตรวจสารเสพติดแบบจุ่มนั้นถือว่าง่ายเป็นอย่างมาก เนื่องจากการทดสอบด้วยชุดตรวจสารเสพติดแบบจุ่มนั้นจะเป็นการทดสอบด้วยปัสสาวะ จึงจำเป็นจะต้องมีปัสสาวะในการทดสอบนั่นเอง โดยคุณต้องนำปัสสาวะใส่ลงไปยังภาชนะที่แห้งและสะอาด จากนั้นให้คุณนำแถบทดสอบจุ่มลงไปในปัสสาวะ สำหรับขั้นตอนนี้นั้นควรมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากคุณจุ่มลึกหรือตื้นเกินไป อาจทำให้ผลคาดเคลื่อนได้ และเมื่อคุณทำการจุ่มเรียบร้อยแล้ว ให้วางแถบทดสอบลงในแนวราบ จากนั้นรอ 5 นาทีแล้วค่อยอ่านผล

วิธีใช้งานชุดตรวจสารเสพติดแบบตลับ

สำหรับวิธีการใช้งานของชุดตรวจสารเสพติดในแบบตลับนั้นจะมีวิธรการใช้งานที่ง่ายกว่าชุดตรวจสารเสพติดประเภทจุ่ม โดยจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั่นเอง ชุดตรวจสารเสพติดประเภทนี้ถือว่าเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ค่อยมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลย การทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะในประเภทนี้นั้นจะเป็นการตรวจโดยใช้ตลับทดสอบ โดยนำปัสสาวะใส่ลงไปในภาชนะแห้งและสะอาด หลังจากนั้น ให้นำดรอปเปอร์หยุดลงไปยังตลับทดสอบ โดยให้หยดเพียง 3 หยดเท่านั้น และเมื่อคุณหยดเรียบร้อยแล้วให้คุณวางตลับลงในแนวราบ รอ 5 นาทีจากนั้นจึงสามารถอ่านผลได้

ชุดตรวจสารเสพติดนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากในการทดสอบสารเสพติด เพียงแค่ปัสสาวะก็สามารถทำการตรวจหาสารเสพติดได้แล้ว สำหรับในที่สนใจที่ตรวจสารเสพติดเพื่อนำไปใช้สำหรับการตรวจเบื้องต้น สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลหรือซักถามเรื่องสงสัยเราได้เลย นอกจากนี้ เรายังมีจำหน่ายชุดตรวจสารเสพติดในทุกประเภทอีกด้วย สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าสาบถามได้ที่เว็บ njt-drugtest.com ของเราได้เลย