ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ แบบจุ่ม
ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ แบบจุ่ม

  ONE STEP RAPID TEST / STRIP

ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ แบบจุ่ม

ชุดตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ แบบจุ่ม

ชุดตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ แบบจุ่ม

One Step Rapid Test Diagnostic Kit for Methamphetamine (Colloidal Gold) 

Cut-off : 1,000 ng/ml

 • ค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (Cut-off) : 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร 
 • เป็นชุดทดสอบที่ใช้ตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะโดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางอิมมูโน (Chromatographic Immunoassay)
 • ทราบผลภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการช่วยอ่าน ใช้สำหรับตรวจเบื้องต้นเท่านั้น
 • เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศที่โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO 13485
 • บรรจุ 40 ชุด/กล่อง

นำเข้าโดย : บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด
269/147 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-171-6578, 090-973-6915

[อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้]

[คำเตือน]

 • การใช้ชุดทดสอบนี้เป็นการตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจยืนยันผลอีกครั้ง
 • ผลการทดสอบเป็นลบ (negative result) อาจหมายถึงความเข้มข้นของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมีปริมาณน้อยกว่าค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (Cut off) ของชุดทดสอบ

[ข้อควรระวัง]

 • ชุดตรวจนี้ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
 • ชุดทดสอบมีความไวต่อความชื้นและความร้อน จึงควรใช้ชุดทดสอบทันทีหลังเปิดซองบรรจุ ห้ามใช้ชุดทดสอบหลังวันหมดอายุที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์ของชุดทดสอบ
 • ชุดทดสอบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง ห้ามนำกลับมาใช้อีก

[ข้อห้ามใช้]

 • ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ คลันจีน วัน สเต็ป แรพพิด เทสต์ ไดแอกโนสติกส์ คิท ฟอร์ เมทแอมเฟตามีน(คอยลอยดัล โกลด์)
  ให้ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเชิงปริมาณเท่านั้น ต้องใช้วิธีวิเคราะห์ทุติยภูมิ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่มีการยืนยันแก๊สโครมาโทรกราฟี/แมสสเปคโทรเมทรี (Gas Chromatograph/Mass Spectrometry, GC/MS) เป็นวิธีการยืนยันที่ได้รับความนิยมมากกว่า
 • มีความน่าจะเป็นว่ามีการผิดพลาดทางเทคนิคหรือขั้นตอน และสารรบกวนอื่นๆ ในตัวอย่างปัสสาวะอาจทำให้เกิดผลที่ผิดพลาดได้
 • สารเจือปน เช่นสารฟอกขาวและ/หรือสารส้มในตัวอย่างปัสสาวะอาจทำให้เกิดผลที่ผิดพลาดไม่ว่าจะใช้วิธีวิเคราะห์แบบใด หากสงสัยว่ามีสิ่งเจอปน ควรทำการทดสอบซ้ำกับตัวอย่างปัสสาวะอีกตัวอย่างหนึ่ง
 • ผลบวกอาจไม่ได้บ่งชี้ระดับหรือความเป็นพิษ การบริหารยา หรือความเข้มข้นในปัสสาวะ
 • ผลลบอาจไม่ได้บ่งชี้ว่าไม่มีสารเสพติดในปัสสาวะ หากแต่เพราะมีระดับสารเสพติดต่ำกว่าค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก
ชุดตรวจสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ แบบจุ่ม

ชุดตรวจสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ แบบจุ่ม

Marijuana (THC) Rapid Test

Cut-off : 50 ng/ml

 • ค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (Cut-off) : 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
 • เป็นชุดทดสอบที่ใช้ตรวจหาสารกัญชาในปัสสาวะ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทาง
  อิมมูโน (Chromatographic Immunoassay)
 • ทราบผลภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการช่วยอ่าน ใช้สำหรับตรวจเบื้องต้นเท่านั้น
 • เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศที่โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO 13485
 • บรรจุ 40 ชุด/กล่อง

นำเข้าโดย : บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด
269/147 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-171-6578, 090-973-6915

[อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้]

[คำเตือนและข้อควรระวัง]

 • สำหรับการใช้วินิจฉัยภายนอกร่างกายเท่านั้น
 • สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์ให้การดูแล
 • ห้ามใช้หลังวันหมดอายุ
 • โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนทำการทดสอบ
 • ชุดทดสอบควรอยู่ในถุงปิดผนึกจนกว่าจะใช้งาน
 • ตัวอย่างทั้งหมดอาจเป็นอันตรายและต้องได้รับการจัดการในลักษณะเดียวกับสิ่งที่ทำให้เกิดโรคติดต่อ
 • ควรทิ้งชุดทดสอบที่ใช้แล้วตามระเบียบรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น

[ข้อห้ามใช้]

 • มีความเป็นไปได้ที่ข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือกระบวนการ ตลอดจนสารแทรกแซงอื่น ๆ ในตัวอย่างปัสสาวะอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ผิดพลาด
 • ผลลัพธ์เป็นบวกไม่ได้แสดงถึงระดับหรือการมึนเมา วิธีใช้สารเสพติด หรือความเข้มข้นในปัสสาวะ
 • อาจได้รับผลทดสอบเป็นบวกจากอาหารหรืออาหารเสริมบางชนิด

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ ขอใบเสนอราคา

สอบถาม ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์