Multi-Drugs of Abuse Test

ที่ตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากสำหรับการตรวจหาสารเสพติดแบบคัดกรองเบื้องต้น เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีวิธีการใช้งานที่ง่ายและราคาถูก ทั้งยังไม่จำเป็นต้องรอผลเป็นเวลานานอีกด้วย โดยที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 ประเภทก็คือ ที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาะวะแบบตลับ และ ที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม โดย ที่ตรวจสารเสพติด ทั้งสองประเภทนั้นมีหลักการที่คล้ายกัน แต่จะแตกต่างกันที่วัสดุ, รูปแบบ และวิธีการใช้งานดังนี้

ที่ตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะแบบตลับ (One Step Rapid Test / Cassette)

ที่ตรวจสารเสพติดนปัสสาวะแบบตลับ หรือ One Step Rapid Test / Casette นั้นใช้สำหรับตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ และเนื่องจากเป็นการใช้ปัสสาวะในการตรวจ จึงมีวิธีการตรวจที่ง่าย และไม่ยุ่งยาก ทั้งยังใช้เวลาในการตรวจไม่นานอีกด้วย สารเสพติดที่สามารถตรวจได้ เช่น เมทแอมเฟตามีน, กัญชา, มอร์ฟีน,โคเคน, ยาอี, เคตามีน หรือยากล่อมประสาท เป็นต้น

สำหรับการตรวจโดยใช้ที่ตรวจสารเสพติดแบบตลับนั้นสามารถทำได้โดยการหยดปัสสาวะลงไปในที่ตรวจสารเสพติด ซึ่งปริมาณที่เหมาะสมในการหยดปัสสาวะลงบนที่ตรวจสารเสพติดคือ 3 หยดนั่นเอง หลังจากที่ทำการหยดปัสสาวะเสร็จเรียบร้อบแล้วให้รอเพียง 5 นาที คุณก็สามารถรู้ผลได้แล้ว

ที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบตลับนั้นสามารถเสียหายหรือเสื่อมสภาพได้ยาก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยระมัดระวังเป็นอย่างมากนั่นเอง

ที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม (One Step Rapid Test / Strip)

ที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม หรือ One Step Rapid Test / Strip นั้นเป็นอีกหนึ่งประเภทที่ใช้ปัสสาวะในการทดลองหาสารเสพติด แต่วิธีการใช้อาจไม่ได้ง่ายเท่ากับที่ตรวจสารเสพติดแบบตลับ ซึ่งที่ตรวจสารเสพติดแบบจุ่มนั้นสามารถทดสอบได้กับสารเสพติดหลายชนิดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น เมทแอมเฟตามีน หรือกัญชานั่นเอง

ที่ตรวจสารเสพติดแบบจุ่มนั้นเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เป็นคนระมัดระวังและมีความแม่นยำสูง เนื่องจากที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่มนั้นมีวิธีการตรวจที่ยากขึ้นมาจากที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบตลับ โดยผู้ใช้ต้องจุ่มแถบทดสอบลงไปในปัสสาวะ โดยปลายลูกศรบนแถบทดสอบนั้นชี้ลง ในขั้นตอนนี้ คุณควรระวังไม่ให้ปัสสาวะสูงเกินขีดที่กำหนดไว้บนแถบ เมื่อทำการจุ่มเสร็จเรียบร้อแล้ว ให้วางแถบทดสอบลงในแนวราบ จากนั้นรอ 5 นาทีจึงจะสามารถอ่านผลได้

ถึงแม้ที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวแบบจุ่มจะมีวิธีการใช้ที่ยุ่งยากขึ้นมาจากที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบตลับ แต่ที่ตรวจสารเสพติดประเภทนี้นั้นมีราคาถูกกว่า และสามารถตรวจหาสารแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนที่ปริมาณตั้งแต่ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตรได้เช่นเดียวกัน

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ ขอใบเสนอราคา

สอบถาม ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์