ชุดตรวจสารทรามาดอลในปัสสาวะ แบบตลับ / TRA

Clungene Tramadol Rapid Test
Cut-off : 300 ng/ml

 • ค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (Cut-off) : 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
 • เป็นชุดทดสอบที่ใช้ตรวจหาสารทรามาดอลในปัสสาวะ
  โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางอิมมูโน (Chromatographic Immunoassay)
 • ทราบผลภายใน 5 นาที
  โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการช่วยอ่าน ใช้สำหรับตรวจเบื้องต้นเท่านั้น
 • เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศที่โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO 13485
 • บรรจุ 40 ชุด/กล่อง

นำเข้าโดย : บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด
269/147 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-171-6578, 090-973-6915
Line id : @njt2013

[อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้]

วิธีการใช้ชุดตรวจสารเสพติด แบบตลับ

[คำเตือนและข้อควรระวัง]

 • ชุดตรวจนี้ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
 • สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์ให้การดูแล
 • ห้ามใช้หลังวันหมดอายุ
 • โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนทำการทดสอบ
 • ตลับทดสอบควรอยู่ในซองปิดผนึกจนกว่าจะใช้งาน
 • ตัวอย่างทั้งหมดอาจเป็นอันตรายและต้องได้รับการจัดการในลักษณะเดียวกับสิ่งที่ทำให้เกิดโรคติดต่อ
 • ควรทิ้งตลับทดสอบที่ใช้แล้วตามระเบียบรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น

[ข้อห้ามใช้]

 • ชุดทดสอบสารเสพติดสารทรามาดอลในปัสสาวะให้ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเชิงปริมาณเทานั้น ต้องใช้วิธีวิเคราะห์ทุติยภูมิ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่มีการยืนยัน แก็สโครมาโทรกราฟี/แมสสเปคโทรเมทรี (Gas Chromatograph/Mass Spectrometry ,GC/MS) เป็นวิธีการยืนยันที่ได้รับความนิยมมากกว่า
 • มีความน่าจะเป็นว่ามีการผิดพลาดทางเทคนิคหรือขั้นตอน และสารรบกวนอื่นๆ ในตัวอยางปัสสาวะอาจทําใหเกิดผลที่ผิดพลาดได้

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ ขอใบเสนอราคา

สอบถาม ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์