บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556 เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ชุดตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะที่มีคุณภาพและมีใบรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ FSC , ISO 13485 และ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับ และได้รับความพึงพอใจในสินค้า จากหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,  โรงพยาบาล, โรงเรียน, โรงงานและบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย

ที่ตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากสำหรับการตรวจหาสารเสพติดแบบคัดกรองเบื้องต้น เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีวิธีการใช้งานที่ง่ายและราคาถูก ทั้งยังไม่จำเป็นต้องรอผลเป็นเวลานานอีกด้วย โดยที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 ประเภทก็คือ ที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาะวะแบบตลับ และ ที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม โดย ที่ตรวจสารเสพติด ทั้งสองประเภทนั้นมีหลักการที่คล้ายกัน แต่จะแตกต่างกันที่วัสดุ, รูปแบบ และวิธีการใช้งานดังนี้

วิธีการใช้ชุดตรวจสารเสพติด

สินค้ายอดนิยม

สินค้าของเรา