ชุดตรวจสารเสพติด
Multi-Drugs of Abuse Test
ชุดตรวจสารเสพติด
Multi-Drugs of Abuse Test

   Multi-Drugs of Abuse Test

ชุดตรวจสารเสพติด ของเรานั้นมีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถทำการทดสอบการใช้สารเสพติดหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เมทแอมเฟตามีน, กัญชา และมอร์ฟีน นอกจากนี้ เรายังมีชุดตรวจสารเสพติดที่คุณสามารถเลือกตัวสารเองได้อีกด้วย โดย ชุดตรวจสารเสพติด ของเรามีดังนี้

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ ขอใบเสนอราคา

สอบถาม ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์