ชุดตรวจสารเสพติ

สารเสพติดแต่ละประเภทใช้ชุดตรวจยาเสพติดแบบใด

ซึ่งชุดตรวจยาเสพติดมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะใช้เพื่อทดสอบตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป