การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ

ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะทำงานอย่างไร?

ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดในการทดสอบสารเสพติด มักใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นายจ้าง

การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ด้วยที่ตรวจสารเสพติด

การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ นั้นเป็นการทดสอบบเพื่อหาสารเสพติดที่ปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะ โดยการทดสอบกับปัสสาวะนั้นสามารถทำได้ด้วยที่ทดสอบด้วยกัน 2 ประเภท