ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะทำงานอย่างไร?

ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดในการทดสอบสารเสพติด มักใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นายจ้าง และบุคคลทั่วไป เพื่อตรวจหาสารเสพติดในตัวอย่างปัสสาวะของบุคคล ความรู้นี้ช่วยให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น

มีหลายคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการทดสอบสารเสพติด สงสัยว่าชุดตรวจสารเสพติดดูยังไง วิธีอ่านผลลัพธ์และการใช้งานจะยุ่งยากไหม แล้วสามารถเชื่อถือได้จริงหรือไม่ ในบทความนี้จะคลายข้อสงสัยทั้งหมด พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเลือกซื้อและวิธีการนำใช้งานอย่างเหมาะสม 

ชุดตรวจสารเสพติดดูยังไง

ขั้นตอนการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ

การทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 • เตรียมชุดทดสอบ : ตรวจดูให้แน่ใจว่าชุดตรวจสารเสพติดยังไม่ได้เปิดใช้งาน ไม่หมดอายุ และไม่มีร่องรอยของการแกะเปิด หากพบว่าชุดทดสอบถูกเปิดหรือถูกดัดแปลง ให้ทิ้งและใช้ชุดใหม่ที่ยังไม่ได้เปิด
 • เก็บตัวอย่างปัสสาวะ : ผู้เข้ารับการทดสอบเก็บตัวอย่างปัสสาวะลงในถ้วยเก็บ 
 • เตรียมแถบทดสอบ : นำแถบทดสอบออกจากบรรจุภัณฑ์หรือทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
 • รอให้เกิดปฏิกิริยา : ให้เวลาผ่านไประยะหนึ่งเพื่อให้แถบทดสอบดูดซับตัวอย่างปัสสาวะและเริ่มปฏิกิริยาทางเคมี แถบทดสอบจะเริ่มแสดงเส้นหรือสีที่เปลี่ยนไปเพื่อบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของยาเฉพาะ
 • แปลผล : เป็นขั้นตอนสำคัญที่หลายคนสงสัยว่าชุดตรวจสารเสพติดดูยังไง วิธีการดูไม่ยากเลย หลังจากเวลาผ่านไปตามคำแนะนำข้างกล่อง ให้สังเกตแถบทดสอบอย่างระมัดระวังเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสีหรือเส้น แผงแต่ละแผงแสดงถึงยาหรือประเภทยาที่แตกต่างกัน 

ขั้นตอนเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณาเมื่อทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ

เมื่อทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะโดยใช้ชุดตรวจสารเสพติด มีขั้นตอนและข้อควรระวังเพิ่มเติมบางประการที่ต้องพิจราณา

 • จัดการตัวอย่างปัสสาวะด้วยความระมัดระวัง : หลังทำการทดสอบปัสสาวะเรียบร้อยแล้ว ต้องจัดการกับปัสสาวะที่เหลืออย่างระมัดระวัง ด้วยการทิ้งในที่เหมาะสม เพราะปัสสาวะที่ขับออกมาอาจมีเชื้อโรคปะปนอยู่
 • รักษาความเป็นส่วนตัวและความลับ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนการทดสอบเคารพความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล การทดสอบควรดำเนินการในพื้นที่ส่วนตัวและผลลัพธ์ควรได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพ 
 • พิจารณาขั้นตอนการดูแล : ขั้นตอนของการดูแลเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวอย่างปัสสาวะจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและปราศจากการปลอมแปลง ควรบันทึกทุกคนที่สัมผัสกับตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกและฉลากตรงกัน

การรักษาความแม่นยำในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก ผลลัพธ์ที่แม่นยำช่วยในการระบุการใช้ยา การสัมผัส และช่วยให้สามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมได้ ประการที่สอง ผลบวกหรือลบที่ผิดพลาดอาจส่งผลร้ายแรงต่อผู้รับการทดสอบ เนื่องจากอาจส่งผลต่อชื่อเสียง การจ้างงาน และแม้แต่ทางกฎหมาย ซึ่งการปฏิบัติตามข้อควรระวังเพิ่มเติมเหล่านี้จะช่วยรับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของกระบวนการทดสอบได้อย่างมาก

ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะตรวจหาสารเสพติดได้อย่างไร

ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะจะตรวจหาสารเสพติดด้วยวิธีการและเทคโนโลยีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อหาสารเมแทบอไลต์ของยา ซึ่งสารเมแทบอไลต์ของยาเป็นสารที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายสลายยาที่เคยบริโภค

โดยทั่วไป ชุดตรวจสารเสพติในปัสสาวะจะตรวจหาเมแทบอไลต์ของยาเหล่านี้ด้วยกระบวนการต่อไปนี้ 

 • การทดสอบอิมมูโนแอสเซย์ : เทคโนโลยีการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ ส่วนใหญ่อาศัยการจับกันระหว่างแอนติบอดีและเมแทบอไลต์ของยาเพื่อสร้างสัญญาณที่วัดได้ โดยแถบทดสอบหรือแผงทดสอบมีแอนติบอดีจำเพาะที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับการมีอยู่ของยาหรือกลุ่มยาที่ระบุ
 • การจับกับเมแทบอไลต์ของแอนติบอดีและยา : เมื่อตัวอย่างปัสสาวะตรงกับแถบทดสอบ เมแทบอไลต์ของยาในปัสสาวะจะจับกับแอนติบอดีที่สอดคล้องกันบนแถบทดสอบ ซึ่งก่อตัวเป็นแอนติเจน-แอนติบอดีเชิงซ้อน
 • การสร้างสัญญาณใหม่ : การก่อตัวนี้จะกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีที่สร้างสัญญาณที่วัดได้ในรูปแบบของการเปลี่ยนสีหรือการก่อตัวของเส้น ซึ่งบ่งชี้ว่าตรวจพบยาหรือกลุ่มยาที่ระบุหรือไม่

ข้างต้นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุดตรวจสารเสพติดดูยังไง วิธีการทำงาน และวิธีใช้ที่เหมาะสม จึงสรุปได้ว่าวิธีการตรวจสอบหาสารเสพติดนั้นจะขึ้นอยู่กับความสะดวก ระยะเวลา และงบประมาณในการตรวจสอบ หากต้องการทราบผลในเวลาอันรวดเร็ว หรือต้องทราบทันทีในสถานการณ์นั้น ควรตรวจด้วยชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ เพียงการหยดหรือการจุ่ม 

โดยบริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด ได้นำเข้าและจำหน่าย ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ที่มีคุณภาพและมีใบรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ FSC , ISO 13485 และ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ท่านที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามเพิ่มได้ทันที