การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ด้วยที่ตรวจสารเสพติด

การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ คือการตรวจเพื่อหาการใช้ยาล่าสุดหรือการใช้ยาในทางที่ผิดในตัวอย่างปัสสาวะ การทดสอบสามารถตรวจพบการใช้ยาที่ผิดกฎหมายหรือยาต้องห้าม ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ และสารทางกฎหมาย เช่น แอลกอฮอล์และยาสูบ

แม้ว่าการทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะสามารถทำได้กับตัวอย่างหลายประเภท รวมถึงตัวอย่างเลือด น้ำลาย และผม แต่ปัสสาวะก็ถือเป็นตัวอย่างที่ใช้บ่อยที่สุดในการทดสอบยา เพราะมีแม่นยำและได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือที่เป็น “มาตรฐานสากล” ซึ่ง ที่ตรวจสารเสพติด จากปัสสาวะสามารถตรวจหาสารเสพติดได้หลากหลายชนิด หลากหลายประเภท 

การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ

วัตถุประสงค์ของการทดสอบสารเสพติด

การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ สามารถตรวจพบหลักฐานการใช้ยาล่าสุดหรือการใช้ยาในทางที่ผิดได้ การใช้ยาหมายถึงการใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย เช่น เฮโรอีน หรือโคเคน ในขณะที่การใช้ยาในทางที่ผิดหมายถึงการใช้ยาในลักษณะที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือแตกต่างจากที่แพทย์สั่ง

บทบาทที่พบบ่อยที่สุดของการทดสอบยาในปัสสาวะคือการตรวจหาการใช้สารเสพติดหรือการใช้ในทางที่ผิดในที่ทำงานด้วย ชุดตรวจสารเสพติด นายจ้างอาจขอให้ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเมื่อคัดกรองผู้สมัครงาน หรือแบบสุ่มของพนักงาน และเมื่อสงสัยว่ามีการใช้ยาตามอาการหรืออุบัติเหตุในที่ทำงาน

สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ที่อาจใช้ยาในทางที่ผิด แพทย์อาจสั่งการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยกำลังใช้ยาตามที่กำหนด ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ที่ใช้บ่อยที่สุดบางชนิด ได้แก่ ฝิ่น ยากดประสาทส่วนกลางที่ใช้ในการรักษาความวิตกกังวลหรือปัญหาการนอนหลับ และยากระตุ้นที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD)

สถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจทำการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ

การทดสอบทางนิติเวช

สำหรับการทดสอบทางนิติเวช การทดสอบยาในปัสสาวะอาจได้รับคำสั่งเพื่อให้หลักฐานการก่ออาชญากรรมในระหว่างการสอบสวนหรือคดีในศาล การทดสอบเป็นระยะหรือสุ่มอาจดำเนินการเป็นเงื่อนไขการทดลองใช้

การทดสอบทางการแพทย์

ในการทดสอบทางการแพทย์ แม้ว่าการทดสอบผู้ป่วยในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการใช้ยาหรือการใช้ยาในทางที่ผิดมักจะไม่จำเป็น แต่อาจใช้การทดสอบยาในปัสสาวะได้ในบางกรณี เช่น ก่อนการปลูกถ่ายอวัยวะ หรือในกรณีที่ต้องสงสัยว่าให้ยาเกินขนาด

ความสม่ำเสมอในการรักษา

ความสม่ำเสมอในการรักษานั้นอาจใช้การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามโปรแกรมการบำบัดสารเสพติด

การทดสอบทางกีฬา

สำหรับการทดสอบทางกีฬานั้นการทดสอบยาในปัสสาวะมักใช้เพื่อคัดกรองนักกีฬามืออาชีพ

การทดสอบทางทหาร

ในการทดสอบทางทหารสมาชิกของกองทัพอาจต้องได้รับการทดสอบยาเสพติดเป็นระยะหรือแบบสุ่มนั่นเอง 

การทดสอบสารเสพติดวัดอะไร?

การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ตรวจพบหลักฐานของการใช้ยาที่ผ่านมาหรือในอดีตหรือการใช้ยาในทางที่ผิด แต่โดยทั่วไปไม่สามารถวินิจฉัยภาวะมึนเมาหรือการเสพติดในปัจจุบันได้ สามารถตรวจพบยาในปัสสาวะเป็นเวลาหลายวัน สัปดาห์ หรือเดือนหลังการใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงปริมาณและความถี่ของการใช้ยา ตลอดจนอัตราที่ยาถูกเผาผลาญและกำจัดออกจากร่างกาย ยาที่สามารถตรวจพบได้โดยการทดสอบยาในปัสสาวะ ได้แก่ 

  • การทดสอบแอลกอฮอล์ (เอทานอล) นานถึง 5 วัน
  • การทดสอบยาบ้า นานถึง 4 วัน
  • การทดสอบ Barbiturates นานถึง 21 วัน
  • การทดสอบเบนโซไดอะซีพีน นานถึง 30 วัน
  • การทดสอบโคเคน นานถึง 7 วัน
  • การทดสอบกัญชา (THC) นานถึง 6 สัปดาห์
  • การทดสอบนิโคตินและโคตินิน นานถึง 7 วัน
  • การทดสอบฝิ่น นานถึง 10 วัน
  • การทดสอบ Phencyclidine (PCP) นานถึงหลายสัปดาห์

เมื่อใดควรตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

การทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะอาจนำไปใช้ในที่ทำงาน ทางการทหาร และในกีฬา อาจทำการทดสอบเพื่อให้หลักฐานการก่ออาชญากรรม ตรวจหาสัญญาณของการกำเริบของโรคในโปรแกรมการบำบัดการใช้สารเสพติด หรือเพื่อติดตามการปฏิบัติตามยาที่กำหนดของผู้ป่วย

วิธีการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ

การทดสอบยาในปัสสาวะทำได้หลากหลายรูปแบบ การทดสอบสามารถทำได้ที่โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ โปรแกรมการบำบัดการใช้สารเสพติด หรือตรวจเองได้ โดยใช้ ที่ตรวจสารเสพติด ปัจจุบันมีให้เลือกหลายแบบ เช่น

แบบจุ่ม (Strip)

ปัสสาวะใส่ในภาชนะที่แห้งและสะอาด จากนั้นจุ่มแถบทดสอบลงไปในปัสสาวะ โดยให้ปลายลูกศรชี้ลง และระวังไม่ให้ปัสสาวะสูงเลยขีดที่กำหนดไว้บนแถบ จากนั้นวางแถบทดสอบในแนวราบ รอ 5 นาทีแล้วจึงอ่านผล

แบบหยด (Cassette)

ปัสสาวะใส่ภาชนะที่แห้งสะอาด จากนั้นวางตลับทดสอบไว้บนพื้นในแนวราบ และใช้หลอดหยดดูดปัสสาวะขึ้นมา และหยดลงในหลุมที่อยู่บนตลับทดสอบ 3 หยด วางตลับทดสอบไว้ในแนวราบและรอ 5 นาทีจึงอ่านผล

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสารเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงสถานที่ที่ทำการทดสอบ และการทดสอบตรวจพบยาตัวเดียวหรือหลายตัวในตัวอย่างปัสสาวะ ค่าตรวจสารเสพติดในปัสสาวะอาจรวมค่าดำเนินการและค่าเก็บตัวอย่าง นอกเหนือไปจากค่าตรวจเอง

สนใจสั่งซื้อ ที่ตรวจสารเสพติด ไม่ว่าจะเป็นแบบจุ่ม หรือแบบหยด สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย  ชุดตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะ ที่มีคุณภาพและมีใบรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ FSC, ISO 13485 และ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ท่านที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามเพิ่มได้ทันที ที่ njt-drugtest.com