วิธีการสังเกตอาการของผู้ติดสารเสพติด สำหรับนายจ้าง

นายจ้างที่มีนโยบายการทดสอบยาเสพติดอย่างครอบคลุมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลอดยาในสถานที่ทำงาน ซึ่งจะทดสอบความสงสัยที่สมเหตุสมผล หรือที่เรียกว่าการทดสอบหาสาเหตุโดยใช้ที่ตรวจสารเสพติดกับพนักงานที่น่าสงสัย การทดสอบความสงสัยที่สมเหตุสมผลต้องพิจารณาจากความสงสัยเป็นรายบุคคลของพนักงานรายใดรายหนึ่ง และนายจ้างจำเป็นต้องจัดทำเอกสารข้อเท็จจริงเชิงวัตถุที่จะแนะนำบุคคลที่มีเหตุผลว่าบุคคลนั้นอยู่ภายใต้บังคับบัญชาละเมิดนโยบายของบริษัท นอกจากนี้หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลควรได้รับการฝึกอบรมให้ตระหนักถึงสัญญาณของการใช้สารในทางที่ผิดในที่ทำงาน เพื่อสังเกตอาการทั่วไปของพนักงานว่าเข้าค่ายใช้สารเสพติดหรือไม่

เมื่อสงสัยว่าพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาใช้สารเสพติด ควรปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้างานหรือผู้จัดการมากกว่าหนึ่งคนทันที เพื่อช่วยกันดูแลและสังเกตอาการ ตัวอย่างบางส่วนของสัญญาณที่นายจ้างอาจสังเกตเห็นได้อธิบายไว้ดังนี้

ผู้ติดสารเสพติด

สัญญาณทางกายภาพ

 • ตาแดงก่ำ/รูม่านตาขยาย
 • พูดไม่ชัด
 • เดินไม่มั่นคง/เคลื่อนไหวไม่พร้อมเพรียงกัน
 • ตัวสั่น
 • เหงื่อออกโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • กระสับกระส่าย / ไม่สามารถนั่งอยู่นิ่ง ๆ ได้
 • หลับในที่ทำงาน
 • มีกลิ่นตัวหรือลมหายใจที่ผิดปกติ
 • ร่างกายเสื่อมโทรม หน้าตาหมอง ไม่สดใส

สัญญาณพฤติกรรม

 • ปัญหาการเข้างาน การมาสาย การขาดงาน หรือขาดงานมากเกินไป
 • ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
 • เก็บตัวลึกลับ ไม่สุงสิงกับใคร ไม่เข้าสังคม
 • ปัญหาเรื่องเงินหรือการยืมเงินหรือขโมยเงิน

สัญญาณทางจิตวิทยา

 • การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพหรือทัศนคติที่ไม่สามารถอธิบายได้
 • อารมณ์เปลี่ยนแปลงกะทันหัน หงุดหงิด โมโหง่าย หรือหัวเราะอย่างไม่มีที่มาที่ไป
 • ความกลัวหรือความหวาดระแวงที่ไม่สามารถอธิบายได้
 • ไม่สามารถโฟกัสหรือมีสมาธิกับงานได้

เมื่อผู้สังเกตอาการเห็นพ้องต้องกันสองคนขึ้นไป ว่ามีอาการที่ผิดปกติจึงให้เข้าเข้ารับการทดสอบด้วยที่ตรวจสารเสพติด จากนั้นจัดทำเป็นเอกสารและอธิบายให้พนักงานที่ถูกส่งไปทำการทดสอบว่าสาเหตุที่มาที่ไปที่ให้เข้ารับการตรวจด้วยชุดตรวจสารเสพติดนั้นคืออะไร

ชุดตรวจสารเสพติดที่เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัท

ที่ตรวจสารเสพติดที่เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทนั้นต้องเป็นแบบใช้งานง่าย สะดวก และสามารถอ่านผลการทดสอบได้รวดเร็ว แม่นยำ ซึ่งที่ตรวจสารเสพติดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวส่วนมากจะเป็นชุดตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากสำหรับการตรวจหาสารเสพติดแบบคัดกรองเบื้องต้น ใช้งานง่าย แม่นยำ และได้รับการยอมรับจากสากลว่ามีมาตรฐาน สามารถใช้ในชั้นศาลได้ โดยที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 ประเภทก็คือ ที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบตลับและที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม โดยที่ตรวจสารเสพติดทั้งสองประเภทนั้นมีหลักการที่คล้ายกัน แต่จะแตกต่างกันที่วัสดุ รูปแบบ และวิธีการใช้งานดังนี้

 • ที่ตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะแบบตลับ (One Step Rapid Test / Cassette)

ใช้สำหรับตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ และเนื่องจากเป็นการใช้ปัสสาวะในการตรวจ จึงมีวิธีการตรวจที่ง่าย และไม่ยุ่งยาก สารเสพติดที่สามารถตรวจได้ เช่น เมทแอมเฟตามีน, กัญชา, มอร์ฟีน,โคเคน, ยาอี, เคตามีน หรือยากล่อมประสาท เป็นต้น

สำหรับการตรวจโดยใช้ที่ตรวจสารเสพติดแบบตลับนั้นสามารถทำได้โดยการหยดปัสสาวะลงไปในที่ตรวจสารเสพติด ซึ่งปริมาณที่เหมาะสมในการหยดปัสสาวะลงบนที่ตรวจสารเสพติดคือ 3 หยด หลังจากที่ทำการหยดปัสสาวะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รอ 5 นาที ก็สามารถรู้ผลได้แล้ว 

 • ที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม (One Step Rapid Test / Strip)

อีกหนึ่งประเภทที่ใช้ปัสสาวะในการทดลองหาสารเสพติด แต่วิธีการใช้อาจไม่ได้ง่ายเท่ากับที่ตรวจสารเสพติดแบบตลับ ซึ่งที่ตรวจสารเสพติดแบบจุ่มนั้นสามารถทดสอบได้กับสารเสพติดหลายชนิดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น เมทแอมเฟตามีน หรือกัญชา

ที่ตรวจสารเสพติดแบบจุ่มนั้นเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความระมัดระวังสูง เนื่องจากที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่มนั้นมีวิธีการตรวจที่ยากขึ้นมาจากที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบตลับ โดยผู้ใช้ต้องจุ่มแถบทดสอบลงไปในปัสสาวะ ปลายลูกศรบนแถบทดสอบนั้นชี้ลง ทั้งนี้ควรระวังไม่ให้ปัสสาวะสูงเกินขีดที่กำหนดไว้บนแถบ เมื่อทำการจุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้วางแถบทดสอบลงในแนวราบ จากนั้นรอ 5 นาทีจึงจะสามารถอ่านผลได้

ถึงแม้ที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่มจะมีวิธีการใช้ที่ยุ่งยากขึ้นมาจากที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบตลับ แต่ที่ตรวจสารเสพติดประเภทนี้นั้นมีราคาถูกกว่า และสามารถตรวจหาสารแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนที่ปริมาณตั้งแต่ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตรได้เช่นเดียวกัน

ในทุกอุตสาหกรรม การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานและใช้งานอย่างถูกวิธี เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประกันคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การทดสอบสารเสพติดในที่ทำงานหรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ก็ไม่ต่างกัน

สนใจสั่งซื้อชุดตรวจสารเสพติด ไม่ว่าจะเป็นแบบจุ่ม หรือแบบหยด สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ที่มีคุณภาพและมีใบรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ FSC , ISO 13485 และ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ท่านที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามเพิ่มได้ทันที ที่ https://njt-drugtest.com