วิธีป้องกันยาเสพติด 10 ข้อ

วิธีป้องกันยาเสพติด 10 ข้อ

คือการแบ่งปันความรู้นี้กับผู้ที่ใกล้ชิด อาจสามารถป้องกันไม่ให้พวกเขาเสพยาได้เช่นกัน โดยวิธีป้องกันยาเสพติด 10 ข้อ ดังนี้