7 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

หลายธุรกิจอาศัย การตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะ จากที่ตรวจสารเสพติดะ หรือส่งในห้องปฏิบัติการ เพื่อสุ่มพิสูจน์ว่าบุคลากรในองค์กรไม่มีผู้ใดใช้สารเสพติด เพราะสารเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมายอีกทั้งยังมีโอกาสกระทบกับงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยเหตุนี้เอง นายจ้างจึงต้องหาวิธีป้องกันและแก้ไขก่อนเหตุการณ์บานปลาย ด้วยการใช้ที่ตรวจสารเสพติดเพื่อตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ 

การทดสอบหาสารเสพติดจากที่ตรวจสารเสพติดหรือที่เรียกว่าการตรวจปัสสาวะ เป็นการทดสอบที่ไม่เจ็บปวด โดยจะวิเคราะห์ปัสสาวะว่ามีสารที่ผิดกฎหมายและยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือไม่ ซึ่งบทความต่อไปนี้คือ 7 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นวิธีการทดสอบหาสารเสพติดที่ใช้บ่อยที่สุด

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะจากที่ตรวจสารเสพติดเป็นประเภทที่ใช้บ่อยที่สุดในทุกแขนง เนื่องจากได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือที่เป็น “มาตรฐานสากล” ของการทดสอบหาสารเสพติด ซึ่งที่ตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะสามารถตรวจหาสารเสพติดได้หลากหลายชนิด หลากหลายประเภท ในขณะที่การทดสอบสารเสพติดจากช่องปากและผม ต้องนำเข้าสู่กระบวนการในห้องปฏิบัติการก่อน จึงต้องใช้เวลานานกว่าการทดสอบหาสารเสพติดจากที่ตรวจปัสสาวะ  

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จากที่ตรวจสารเสพติดเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้สำหรับเหตุผลในการทดสอบส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับการประเมินตัวอย่างทางชีววิทยาโดยมุ่งเป้าไปที่การพิจารณาว่าผู้ทดลองได้ใช้สารเสพติดหรือไม่ สถานการณ์ทั่วไปที่อาจนำไปสู่การทดสอบยา ได้แก่ การทดสอบยาก่อนเข้าทำงานและขณะทำงาน การทดสอบยาในวิทยาลัยหรือวิชาชีพ การทดสอบยาหลังเกิดอุบัติเหตุ และการทดสอบยาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะสามารถตรวจพบยาได้หลายชนิด

ที่ตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะ มักจะตรวจหาสารเสพติด ดังนี

  • ยาบ้า
  • เบนโซไดอะซีพีน
  • Barbiturates
  • กัญชา
  • โคเคน
  • PCP
  • เมธาโดน
  • ฝิ่น

ซึ่งแอลกอฮอล์สามารถรวมอยู่ในการตรวจคัดกรองได้เช่นกัน แต่โดยปกติแล้วจะตรวจพบได้จากการทดสอบลมหายใจมากกว่าการตรวจคัดกรองปัสสาวะ

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะสามารถตรวจพบการใช้สารเสพติดในระยะเวลาที่จำกัด

การทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะจากที่ตรวจสารเสพติด มักตรวจพบการใช้ยาใน 2 – 6 วัน หลังการเสพโดยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะมีระยะเวลาที่ไม่แน่นอนที่ยาจะคงอยู่ในร่างกายซึ่งจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณยา อายุ น้ำหนัก และเพศของบุคคล และสุขภาพร่างกายของแต่ละคน ดังนั้นผู้ที่มีน้ำหนัก เพศ และเชื้อชาติใกล้เคียงกันจึงมีแนวโน้มที่จะเผาผลาญยาในลักษณะเดียวกัน

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะสามารถทำได้ทุกที่

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะจากที่ตรวจสารเสพติด สามารถใช้งานได้ง่ายรู้ผลภายในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ทุกที่ที่ต้องการทดสอบ โดยที่บริษัทเอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะมีให้เลือกหลายแบบ เช่น

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม (Strip)

ปัสสาวะใส่ในภาชนะที่แห้งและสะอาด จากนั้นจุ่มแถบทดสอบลงไปในปัสสาวะ โดยให้ปลายลูกศรชี้ลง และระวังไม่ให้ปัสสาวะสูงเลยขีดที่กำหนดไว้บนแถบ จากนั้นวางแถบทดสอบในแนวราบ รอ 5 นาทีแล้วจึงอ่านผล

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบหยอด (Cassette)

ปัสสาวะใส่ภาชนะที่แห้งสะอาด จากนั้นวางตลับทดสอบไว้บนพื้นในแนวราบ และใช้หลอดหยดดูดปัสสาวะขึ้นมา และหยดลงในหลุมที่อยู่บนตลับทดสอบ 3 หยด วางตลับทดสอบไว้ในแนวราบและรอ 5 นาทีจึงอ่านผล

ผู้ตรวจบางรายพยายามทุจริตการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

แม้ว่าการตรวจปัสสาวะจะเป็นวิธีทดสอบหาสารเสพติดที่ใช้กันทั่วไป แต่การตรวจปัสสาวะก็ไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้ ผู้ตรวจอาจบางรายพยายามผสมน้ำลงในปัสสาวะเพื่อให้เจือจาง หรืออาจเติมสารปนเปื้อน หรือแม้แต่พยายามเปลี่ยนปัสสาวะของผู้อื่นเป็นของตนเองในระหว่างการเก็บปัสสาวะ 

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะได้รับการอนุมัติและยอมรับในระดับสากล

การทดสอบสารเสพติดจากปัสสาวะที่มีการควบคุมจะดำเนินการสำหรับหน่วยงานเฉพาะที่จัดประเภทเป็น “ความปลอดภัย” เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่องานและความปลอดภัยด้านสาธารณะ สถานที่ทำงานที่มีความความปลอดภัยมักเป็นสิ่งที่นายจากทุกคนคาดหวัง นายจ้างอาจทำการตรวจหาสารเสพติดด้วยที่ตรวจสารเสพติดหรือตรวจคัดกรองก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าลูกจ้างจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดหรือมีภาวะติดแอลกอฮอล์ พนักงานอาจได้รับการทดสอบสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ในที่ทำงาน ซึ่งได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของรัฐ 

โครงการการตรวจหาสารเสพติดมีเป้าหมายเพื่อกรองผู้ใช้ยาและยับยั้งการใช้ยาในสถานที่ทำงาน การทดสอบจากปัสสาวะ หรือวิธีตรวจหาสารเสพติดอื่น ๆ ทั้งหมด สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยการคัดกรองผู้สมัครงานและพนักงาน สามารถซื้อที่ตรวจสารเสพติด ที่บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ที่มีคุณภาพและมีใบรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ FSC , ISO 13485 และ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ท่านที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามเพิ่มได้ทันที ที่ https://njt-drugtest.com