ประเภทของยาที่มีผลต่อการตรวจสารเสพติด

ความผิดปกติของการใช้สารเสพติดมักนำไปสู่ผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาว สิ่งเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตั้งแต่ปานกลางถึงรุนแรง ขึ้นอยู่กับสารที่บุคคลนั้นใช้

ฝิ่น, มอร์ฟีน, เฮโรอีน, โคเคน, กัญชา, กระท่อม, เห็ดขี้ควาย, แอมเฟตามีน ทั้งหมดนี้จัดเป็นยาที่มีผลต่อการตรวจสารเสพติ ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงประเภทของสารเสพติดทั้งหมด พร้อมอธิบายการออกฤทธิ์ของยา ผลเสียที่จะได้รับ และวิธีตรวจหาสารเสพติดอย่างง่ายด้วยการใช้ชุดตรวจสารเสพติด

ยาที่มีผลต่อการตรวจสารเสพติด

ยาเสพติดหมายถึงอะไร?

ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย การกิน ดม สูบ ฉีด หรือ ด้วยประการใด ๆ แล้วจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น 

 • ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อย ๆ 
 • มีอาการอยากยาเมื่อขาดยา 
 • มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง 
 • สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง

ยาเสพติดอย่าง กัญชา, โคเคน, ฝิ่น, แอมเฟตามีน รวมถึงสารเสพติดที่มีการใช้มาเป็นระยะเวลานาน ที่มีฤทธิ์หลอนประสาท ทั้งหมดนี้เป็นยาที่มีผลต่อการตรวจสารเสพติด สามารถตรวจได้ด้วยชุดตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะ

ผลกระทบของยาเสพติดที่มีฤทธิ์หลอนประสาทหลอน

ผลกระทบที่บุคคลประสบจะขึ้นอยู่กับประเภทของอาการประสาทหลอน ความแรงของขนาดยา ความทนทานของยานั้น ไม่ว่าจะรับประทานยาอื่นๆ ด้วยเช่นกัน และบุคคลที่ทำงาน สภาวะจิตใจ  โดยทั่วไป ผลกระทบทั่วไปบางประการของอาการประสาทหลอน ได้แก่

 • ภาพหลอนทางภาพ เสียง รส และสัมผัส
 • ความรู้สึกเบลอ 
 • รู้สึกหลุดออกจากร่างกาย
 • การบิดเบือนของเวลา ทิศทาง และระยะทาง
 • ผ่อนคลาย
 • อัตราการเต้นของหัวใจเร็ว
 • รูม่านตาขยาย
 • คลื่นไส้และเบื่ออาหาร

ประเภทของยาเสพติดแบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

 • ยาเสพติดประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน สารระเหย และยากล่อมประสาท
 • ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ แอมเฟตามีน กระท่อม และ โคคาอีน 
 • ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี ดีเอ็มพี และ เห็ดขี้ควาย 
 • ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน กล่าวคือ อาจกดกระตุ้น หรือ หลอนประสาทได้พร้อม ๆ กัน ตัวอย่างเช่น กัญชา

ยาเสพติดประเภทกดประสาท

ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน สารระเหย และยากล่อมประสาท สารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์กดการทำงานของระบบประสาทสวนกลางเป็นหลัก ทำให้จิตประสาท ของผู้ที่ใช้สารเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางช้าลง เช่น ระดับการรับรู้สติสัมปชัญญะลดลงจากสภาวะที่เป็นอยู่เดิม เกิดความรู้สึกง่วงอยากนอน 

ฤทธิ์ของสารกดประสาทที่เป็นที่ต้องการสำหรับผู้เสพที่ไม่ได้มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ คือ ต้องการความรู้สึกผ่อนคลาย เคลิบเคลิ้ม รู้สึกเป็นสุข ลดความวิตกกังวล มีความกล้าแสดงออก เนื่องจากสารทำให้เกิดการลดความยับยั้งชั่งใจ แต่มีผลเสียตามมาจากการใช้สารคือทำให้สูญเสีย สมาธิและความสามารถในการคิดตัดสินใจ สูญเสียความทรงจำระยะสั้น สับสน

วิธีตรวจหาการใช้สารเสพติดจาก ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน สารระเหย และยากล่อมประสาท ได้รวดเร็วและเป็นที่นิยมที่สุด คือ ใช้ ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ แบบจุ่มหรือแบบหยด เนื่องจากสามารถเก็บตัวอย่างได้ง่าย มีต้นทุนต่ำ

ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท

ได้แก่ แอมเฟตามีน กระท่อม และโคคาอีน สารกระตุ้นประสาทออกฤทธิ์โดยการเพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาทโดปามีน (dopamine) เป็นหลัก โดยสารจำพวกเมทแอมเฟตามีนมีฤทธิ์ยาวนานประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง และนานได้มากกว่า 8 ชั่วโมง หากใช้แบบสูบ ส่วนโคเคนดูดซึมได้เร็วกว่าเมทแอมเฟตามีน และมีฤทธิ์ที่สั้นกว่าเพียง 15 – 30 นาที ทำให้บางครั้งผู้เสพโคเคนต้องใช้สารซ้ำและใช้ในปริมาณมากขึ้น เพื่อให้คงอารมณ์สุขแบบพุ่งสูง

สารกระตุ้นประสาทจะออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของสมองส่วนกลาง ทำให้รู้สึกตื่นตัว กระฉับกระเฉง อดทนต่อการทำงานได้มากขึ้น จิตใจสดชื่น รู้สึกว่ามีพลัง เก่ง ฉลาด มีความมั่นใจ สูง ปลดปล่อยตนเองในการเข้าสังคม และเกิดอารมณ์สุขแบบพุ่งสูง

วิธีตรวจหาการใช้สารเสพติด จาก แอมเฟตามีน กระท่อม และโคคาอีน ใช้ ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ การตรวจเลือด การตรวจเส้นผม ซึ่งยาดังกล่าวเป็นยาที่มีผลต่อการตรวจสารเสพติดทั้งสิ้น

ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท

ได้แก่ แอลเอสดี ดีเอ็มพี และ เห็ดขี้ควาย 

สารหลอนประสาทเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทำให้เกิดประสาทการรับรู้มีการเปลี่ยนแปลง มี อาการหลอนทางระบบประสาทการรับรู้ เช่น ทางการมองเห็น การได้ยิน การรับรส สัมผัสรับรู้ตัวเอง และการรับรู้สิ่งนอกตัว ทั้งนี้ สารหลอนประสาทมักมีระยะเวลาการออกฤทธิ์ ประมาณ 1 ชั่วโมง และอยู่ได้นานถึง 12 ชั่วโมง 

ฤทธิ์ที่เป็นที่ต้องการของผู้นำสารหลอนประสาทมาเสพมีได้หลากหลาย และฤทธิ์ที่เกิด ขึ้นแตกต่างกันไปตามบุคคลขึ้นกับขนาดที่ใช้ สถานที่ที่ใช้ ความคาดหวังของผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดประสาทการรับรู้ที่เด่นชัด เช่น เห็นสีชัดเจน เห็นภาพคมชัด ได้ยินเสียง หรือ รับรสได้แจ่มชัด

วิธีตรวจหาการใช้สารเสพติด จาก แอลเอสดี ดีเอ็มพี และ เห็ดขี้ควาย ใช้ ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ แบบจุ่มหรือแบบหยด 

ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน

ได้แก่ กัญชา เมื่อสมองได้รับจะทำให้เกิดความรู้สึกเคลิบเคลิ้ม และมีฤทธิ์ลดอาการปวด ช่วยในการนอนหลับ ในบางประเทศใช้กัญชาเป็นตัวลดความเจ็บปวด ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง

วิธีตรวจหาการใช้สารเสพติด จาก กัญชา ใช้ ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ แบบจุ่มหรือแบบหยด เป็นวิธีที่ง่ายและเห็นผลได้รวดเร็วที่สุด

สนใจสั่งซื้อชุดตรวจยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นแบบจุ่ม หรือแบบหยด สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ที่มีคุณภาพและมีใบรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ FSC , ISO 13485 และ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ท่านที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามเพิ่มได้ทันที ที่ https://njt-drugtest.com