วิธีตรวจสารเสพติด

วิธีตรวจสารเสพติดจากกัญชาในปัสสาวะ

วิธีตรวจสารเสพติดจากกัญชาในปัสสาวะแบบตลับหรือ THC เป็นวิธีทดสอบที่รวดเร็วและง่ายดายในการตรวจหา