ยาที่มีผลต่อการตรวจสารเสพติด

ประเภทของยาที่มีผลต่อการตรวจสารเสพติด

ฝิ่น, มอร์ฟีน, เฮโรอีน, โคเคน, กัญชา, กระท่อม, เห็ดขี้ควาย, แอมเฟตามีน ทั้งหมดนี้จัดเป็นยาที่มีผลต่อการตรวจสารเสพติด