ที่ตรวจสารเสพติดราคา

การทดสอบสารเสพติด

ที่ตรวจสารเสพติดราคาแพง โดยมากจะแตกต่างกันที่ความสามารถในการวัดสารเสพติด บางรุ่นตรวจหาได้เฉพาะสารเสพติดเดียว แต่ราคาสูงขึ้นอาจจะวัดได้หลากหลายกว่า