ทดสอบสารเสพติด

ชุดทดสอบสารเสพติดทำงานอย่างไร?

ปัจจุบันมีการใช้ชุดทดสอบสารเสพติดในที่ทำงานบ่อยขึ้น เพื่อตรวจหายาต้องห้ามอย่าง ยาบ้า สารระเหย ยากล่อมประสาท แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน และฝิ่น เป็นต้น

ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะทำงานอย่างไร?

ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดในการทดสอบสารเสพติด มักใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นายจ้าง

ชุดตรวจสารเสพติดมีความแม่นยำมากน้อยเพียงใด?

การ ทดสอบสารเสพติด ที่บ้านด้วยที่ตรวจสารเสพติดจะค่อนข้างไวต่อยาในปัสสาวะ ซึ่งหมายความว่าหากมียาอยู่ คุณมักจะได้รับผลการทดสอบเบื้องต้นหรือสันนิษฐานเป็นบวก