ตรวจหาสารเสพติด

ประโยชน์ของการใช้ชุดตรวจหาสารเสพติดที่บ้าน

การตรวจหาสารเสพติดที่บ้านนั้นเป็นการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ให้คุณนั้นทำการทดลองที่บ้าน เพื่อบอกคุณว่าผู้ที่ได้รับการทดสอบนั้นเสพยาหรือไม่นั่นเอง

6 สิ่งที่คาดไม่ถึง ทำให้ปัสสาวะมีผลเป็นบวก

ใครหลายคนคงเคยได้ยินมาว่าหากเสพสารเสพติดแล้วปัสสาวะจะเป็นสีม่วงหรือที่เรียกกันว่าฉี่ม่วง แต่จริง ๆ แล้ว การตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะนั้นไม่ได้เป็นสีม่วงแต่อย่างใด การตรวจปัสสาวะจาก ที่ตรวจสารเสพติด นั้น จะใช้หน่วยวัดเป็นนาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (Nanograms per mililiter: ng/mL) หากมีตัวเลขถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะถือว่าอาจมีสารเสพติดชนิดนั้นอยู่ในร่างกาย แต่การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเบื้องต้นมักไม่รายงานผลเป็นตัวเลข แต่จะรายงานเป็นผลบวก และลบมากกว่า หากผลตรวจเป็นบวก คือพบสารเสพติดหรือพิษในร่างกาย หากผลตรวจเป็นลบ คือไม่พบสารเสพติดหรือพิษในร่างกายนั่นเอง รู้หรือไม่ว่า สารในชีวิตประจำวันที่เราคิดว่าไม่เป็นอันตรายจำนวนหนึ่งสามารถกระตุ้นผลลัพธ์ให้ ที่ตรวจสารเสพติด จากปัสสาวะมีผลเป็นบวกได้ บทความต่อไปนี้จะแสดงสิ่งที่คุณอาจคิดไม่ถึงว่า 6 ชนิดนี้สามารถทำให้ผลตรวจปัสสาวะของคุณเป็นบวกได้ 1. ชาโคคา โคคา คือ พืชท้องถิ่นของหลายประเทศในแถบเทือกเขาแอนดีส (The Andes) ของทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งโคคาเป็นต้นกำเนิดของโคเคน (Cocaine) การดื่มชาโคคาอาจจึงนำไปสู่ผลลัพธ์การตรวจปัสสาวะเป็นบวกนั่นเอง ผลการทดสอบจาก 5 คนที่ดื่มชาโคคาก่อนเข้ารับการ ตรวจสารเสพติด พบว่า ที่ตรวจสารเสพติด จากปัสสาวะมีผลเป็นบวก สำหรับสารเมแทบอลิซึมของโคเคนหลังดื่มชาโคคา 2 ชั่วโมง และหลังจาก 36 ชั่วโมง ก็ยังพบปัสสาวะเป็นบวกเช่นกัน นักวิจัยจึงสรุปว่า […]

วิธี ตรวจหาสารเสพติด ก่อนการจ้างงาน

การ ตรวจหาสารเสพติด และแอลกอฮอล์ในร่างกายถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครงาน ผู้สมัครงานอาจจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐและนโยบายของบริษัท นายจ้างอาจทำการตรวจด้วยที่ ตรวจสารเสพติด หรือตรวจคัดกรองก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าลูกจ้างจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดหรือมีภาวะติดแอลกอฮอล์ พนักงานอาจได้รับการทดสอบสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ในที่ทำงาน ซึ่งได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของรัฐ และนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการทดสอบยาที่นายจ้างใช้ เมื่อผู้สมัครหรือพนักงานได้รับการตรวจคัดกรอง แล้วว่าอาจเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและแอลกอฮอล์ ตรวจคัดกรองยาเสพติดและแอลกอฮอล์ก่อนการจ้างงาน นายจ้างจะทำการ ตรวจหาสารเสพติด เมื่อไหร่ ? การตรวจหาสารเสพติดโดยมากแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก่อนการจ้างงาน หรืออาจตรวจสอบพนักงานที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ในบางสถานการณ์ ทางบริษัทจะทำการจ้างงานได้ก็ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ก่อน กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบสารเสพติดแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ ในบางรัฐ มีข้อจำกัดว่าจะต้องทำการตรวจคัดกรองสารเสพติดเมื่อใดและอย่างไร ในบางอาชีพกฎหมายกำหนดให้ต้องตรวจสารเสพติด อาจตรวจด้วย ที่ตรวจสารเสพติด หรือเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล นโยบายการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบริษัท ในบางบริษัทการตรวจสอบผู้สมัครงานสำหรับการใช้ยาเสพติดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจ้างงาน นอกจากนี้ พนักงานอาจได้รับการตรวจคัดกรองยาเสพติดและการใช้แอลกอฮอล์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายของรัฐอนุญาต การทดสอบสารเสพติดในเลือดและแอลกอฮอล์ อาจ ตรวจหาสารเสพติด ในเลือดเมื่อผู้สมัครงานหรือพนักงานได้รับการตรวจคัดกรองยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย การตรวจเลือดจะวัดปริมาณแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดในเลือด ยาที่ใช้ตรวจคัดกรองในการตรวจเลือดโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน อาจรวมถึงยาบ้า ยาบาร์บิทูเรต เฟนไซลิดีน (PCP) โคเคน กัญชา ยาบ้า ฝิ่น นิโคติน และแอลกอฮอล์ การทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ใช้วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในอากาศที่คุณหายใจออก และประเมินปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดในขณะนั้น การทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจแสดงระดับการด้อยค่าหรือความมึนเมาในขณะนั้น […]