ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

ชุดทดสอบสารเสพติดทำงานอย่างไร?

ปัจจุบันมีการใช้ชุดทดสอบสารเสพติดในที่ทำงานบ่อยขึ้น เพื่อตรวจหายาต้องห้ามอย่าง ยาบ้า สารระเหย ยากล่อมประสาท แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน และฝิ่น เป็นต้น

5 คำถามเกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

การ ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ คือการตรวจการใช้ยาล่าสุด และเป็นวิธีการทดสอบเดียวที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการทดสอบในระดับสากล สามารถนำผลมาใช้ในชั้นศาลได้ ธุรกิจต่าง ๆ จึงอาศัยการทดสอบปัสสาวะเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานที่ของธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งการทดสอบปัสสาวะเหมาะสำหรับเหตุผลในการทดสอบทั้งหมด ตั้งแต่ก่อนการจ้างงานไปจนถึงการสุ่มไปจนถึงหลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการใช้ ชุดตรวจสารเสพติด สามารถค้นหายาผิดกฎหมายและยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้หลายชนิด การทดสอบปัสสาวะมักจะรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และสามารถให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของยาที่บุคคลอาจใช้ ถึงอย่างนั้นเองก็ยังมีคำถามทั่วไปที่ผู้คนถามเกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ในบทความนี้จึงได้รวบรวมคำถามและคำตอบ เพื่อคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ คำถามที่ 1 : เหตุใดการ ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จึงดำเนินการตามปกติ มีหลายสถานการณ์ที่อาจจำเป็นต้องทำการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะด้วย ชุดตรวจสารเสพติด ข้อกำหนดในการจ้างงาน โดยทั่วไปแล้วจะไม่อนุญาตให้ใช้ยาเสพติดในสถานที่ทำงาน แม้ว่านายจ้างบางรายจะไม่ได้ให้ลูกจ้างตรวจยาด้วย ที่ตรวจสารเสพติด แต่คนอื่นอาจกำหนดให้ต้องทำ อาจมีการรับประกัน การทดสอบยาในที่ทำงาน เมื่อเริ่มจ้างงาน และอาจจำเป็นต้องทดสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะปลอดจากสารเสพติดในขณะทำงาน การทดสอบเหล่านี้พบได้ทั่วไปในสถานที่ทำงานที่ต้องการการรับรองความปลอดภัย เช่น การทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรหนัก อีกโอกาสหนึ่งสำหรับการทดสอบยาในที่ทำงานอาจเป็นกรณีของอุบัติเหตุที่นายจ้างหรือผู้ประกันตนต้องแยกแยะว่าการใช้ยาเป็นปัจจัยในอุบัติเหตุหรือไม่ ข้อกำหนดของโรงเรียน เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนบางแห่งอาจบังคับใช้ชุดตรวจสารเสพติดเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนปลอดภัยจากสารเสพติด แม้ว่าจะไม่เหมือนกับการทดสอบยาในที่ทำงาน แต่การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะที่ของโรงเรียน สามารถช่วยระบุเยาวชนที่เริ่มใช้ยาที่ผิดกฎหมายซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการสุ่มตรวจในระยะเริ่มต้น ข้อกำหนดด้านกีฬา การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นเรื่องปกติในด้านกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบในระดับที่สูงอย่างการแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไปแข่งระดับโลก การทดสอบเหล่านี้ดำเนินการเพื่อตรวจหายาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้นักกีฬาถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน ข้อกำหนดการคุมประพฤติ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ถูกดำเนินคดีในศาลหรือการบำบัดผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ก็ตาม ผู้พิพากษาอาจกำหนดให้บุคคลนั้นใช้ที่ตรวจสารเสพติดแล้วส่งการทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลนั้นไม่ได้ใช้ยาเสพติดตลอดการคุมประพฤติ ในกรณีนี้การตรวจปัสสาวะเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการประเมินว่าบุคคลนั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ศาลสั่งห้ามไม่ให้เสพยาหรือไม่ ข้อกำหนดของผู้ปกครอง เมื่อผู้ปกครองสงสัยเด็กในการดูแลว่ามีการใช้ยาในทางที่ผิดหรือไม่ การใช้ชุดตรวจสารเสพติดสามารถช่วยบรรเทาความกังวลหรือยืนยันความสงสัยและช่วยให้ผู้ปกครองพาเด็กเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมหากจำเป็น  คำถามที่ 2 : ยาประเภทใดที่การทดสอบปัสสาวะสามารถตรวจพบได้ ? การตรวจคัดกรองยาในปัสสาวะสามารถตรวจหายาได้หลายชนิด ได้แก่ […]