ด่านตรวจสารเสพติด

การทดสอบสารเสพติดกับ ‘ด่านตรวจสารเสพติด’ บนท้องถนน

การทดสอบยาเสพติดกับ ด่านตรวจสารเสพติด บนถนนนั้นจะเป็นสุ่มใช้ตัวอย่างน้ำลายเพื่อทำการตรวจหาสารเสพติดที่ผิดกฎหมายด้วยด้วยอุปกรณ์อย่างที่ตรวจสารเสพติดนั่นเอง