ซื้อ ที่ ตรวจ สาร เสพ ติด

ไขข้อสงสัย ตรวจสารเสพติดแล้วฉี่ม่วง

หลายคนอาจจะยังคงสงสัยและยังเข้าใจผิดว่าเมื่อมีการใช้สารเสพติดจะทำให้ปัสสาวะออกมาเป็นสีม่วง ซึ่งจริง ๆ แล้วปัสสาวะสีม่วงที่ว่า หมายถึง การนำปัสสาวะ(ที่มีสีปกติ) ไปผสมกับสารเคมีพิเศษที่ใช้ในการตรวจหาสารเสพติด หากผู้ถูกตรวจมีการใช้สารเสพติดจริง สารเคมีจะทำปฏิกิริยากับปัสสาวะและเปลี่ยนให้กลายเป็นสีม่วง ทำให้ถูกเรียกติดปากว่า “ฉี่ม่วง” นั่นเอง หากสงสัยว่าท่านมีฉี่ม่วงหรือไม่ สามารถตรวจได้เองโดยการซื้อที่ตรวจสารเสพติด สารเสพติดส่วนใหญ่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะต้องผ่านกระบวนการแตกตัว ดูดซึม และขับออกจากร่างกาย  การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นวิธีที่สามารถตรวจพบปริมาณยาในปริมาณที่สูง และสามารถเก็บตัวอย่างได้มากเพียงพอสำหรับการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งผลการตรวจถูกนำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม กระบวนการเก็บปัสสาวะเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการโดยรัดกุม รอบคอบ ในอดีตการตรวจเบื้องต้นในการหาสารเสพติดจะใช้ High performance Liquid Chromatography , Gas Liquid Chromatography , thin Layer Chromatography และ Enzyme Immunoassay ซึ่งวิธีการเหล่านี้ต้องใช้เครื่องมือมากร่วมกับการทำงานที่สลับซับซ้อนทำให้เกิดความยุ่งยาก ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการตรวจของผู้ที่คาดว่าใช้สารเสพติด ให้กลายไปเป็นชุดตรวจสารเสพติดหรือที่ตรวจสารเสพติด ใช้เพียงการจุ่มหรือหยดปัสสาวะลงบนชุดตรวจสารเสพติด รออ่านผลเพียง 3-5 นาที เท่านั้น ซึ่งสามารถหาซื้อที่ตรวจสารเสพติดได้ง่าย มีราคาถูก รวดเร็ว และผลบวกปลอมน้อย ซึ่งชุดตรวจสารเสพติดที่นิยมใช้จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน หรือบริษัทเอกชนชั้นนำ มี 2 ประเภท ดังนี้ ชุดตรวจสารเสพติดแบบตลับ (แบบหยด) ชุดตรวจหาสารเสพติดแบบหยอด ประกอบด้วยตลับทดสอบและหลอดหยดแถมมาในซอง วิธีการทดสอบคือให้ปัสสาวะใส่ภาชนะที่แห้งสะอาด จากนั้นวางตลับทดสอบไว้บนพื้นในแนวราบ […]