ชุดทดสอบสารเสพติดทำงานอย่างไร

ชุดทดสอบสารเสพติดทำงานอย่างไร?

ปัจจุบันมีการใช้ชุดทดสอบสารเสพติดในที่ทำงานบ่อยขึ้น เพื่อตรวจหายาต้องห้ามอย่าง ยาบ้า สารระเหย ยากล่อมประสาท แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน และฝิ่น เป็นต้น