การใช้สารกระตุ้น

สัญญาณของ ‘การใช้สารกระตุ้น’ ในทางที่ผิด

การจดจำสัญญาณของการใช้สารกระตุ้นในทางที่ผิดสามารถเพิ่มโอกาสที่บุคคลนั้นจะได้รับการรักษาเพื่อให้มีสุขภาพและความสงบกลับคืนมา