การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

7 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

หลายธุรกิจอาศัย การตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะ จากที่ตรวจสารเสพติดะ หรือส่งในห้องปฏิบัติการ เพื่อสุ่มพิสูจน์ว่าบุคลากรในองค์กรไม่มีผู้ใดใช้สารเสพติด เพราะสารเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมายอีกทั้งยังมีโอกาสกระทบกับงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยเหตุนี้เอง นายจ้างจึงต้องหาวิธีป้องกันและแก้ไขก่อนเหตุการณ์บานปลาย ด้วยการใช้ที่ตรวจสารเสพติดเพื่อตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ การทดสอบหาสารเสพติดจากที่ตรวจสารเสพติดหรือที่เรียกว่าการตรวจปัสสาวะ เป็นการทดสอบที่ไม่เจ็บปวด โดยจะวิเคราะห์ปัสสาวะว่ามีสารที่ผิดกฎหมายและยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือไม่ ซึ่งบทความต่อไปนี้คือ 7 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นวิธีการทดสอบหาสารเสพติดที่ใช้บ่อยที่สุด การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะจากที่ตรวจสารเสพติดเป็นประเภทที่ใช้บ่อยที่สุดในทุกแขนง เนื่องจากได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือที่เป็น “มาตรฐานสากล” ของการทดสอบหาสารเสพติด ซึ่งที่ตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะสามารถตรวจหาสารเสพติดได้หลากหลายชนิด หลากหลายประเภท ในขณะที่การทดสอบสารเสพติดจากช่องปากและผม ต้องนำเข้าสู่กระบวนการในห้องปฏิบัติการก่อน จึงต้องใช้เวลานานกว่าการทดสอบหาสารเสพติดจากที่ตรวจปัสสาวะ การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์ การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จากที่ตรวจสารเสพติดเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้สำหรับเหตุผลในการทดสอบส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับการประเมินตัวอย่างทางชีววิทยาโดยมุ่งเป้าไปที่การพิจารณาว่าผู้ทดลองได้ใช้สารเสพติดหรือไม่ สถานการณ์ทั่วไปที่อาจนำไปสู่การทดสอบยา ได้แก่ การทดสอบยาก่อนเข้าทำงานและขณะทำงาน การทดสอบยาในวิทยาลัยหรือวิชาชีพ การทดสอบยาหลังเกิดอุบัติเหตุ และการทดสอบยาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะสามารถตรวจพบยาได้หลายชนิด ที่ตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะ มักจะตรวจหาสารเสพติด ดังนี ยาบ้า เบนโซไดอะซีพีน Barbiturates กัญชา โคเคน PCP เมธาโดน ฝิ่น ซึ่งแอลกอฮอล์สามารถรวมอยู่ในการตรวจคัดกรองได้เช่นกัน แต่โดยปกติแล้วจะตรวจพบได้จากการทดสอบลมหายใจมากกว่าการตรวจคัดกรองปัสสาวะ การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะสามารถตรวจพบการใช้สารเสพติดในระยะเวลาที่จำกัด การทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะจากที่ตรวจสารเสพติด มักตรวจพบการใช้ยาใน 2 – 6 วัน หลังการเสพโดยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะมีระยะเวลาที่ไม่แน่นอนที่ยาจะคงอยู่ในร่างกายซึ่งจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง […]