วิธีตรวจสารเสพติดจากกัญชาในปัสสาวะ

กัญชา (Cannabis) เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งในตระกูล Cannabidaceae โดยลักษณะของต้นกัญชาอาจมีความแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ สภาพแวดล้อมและการดูแลรักษา แต่โดยทั่วไปแล้ว กัญชาเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะสูงที่แข็งแรงและมีกิ่งก้านที่พร้อมให้ดอกและผลเมื่อกัญชาเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมนุษย์มีการเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อนำมาใช้ในหลายส่วน เพราะมีสรรพคุณบางอย่างที่เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ และถูกเชื่อกันว่ามนุษย์ใช้กัญชามาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มานานนับ 1000 ปี แต่การใช้กัญชานั้นมีทั้งผลดีและผลเสีย เพราะมีสารบางชนิดที่ก่อให้เกิดเป็นสารเสพติดได้หากใช้ในปริมาณมาก ซึ่งต้องมีวิธีตรวจสารเสพติดในร่างกาย เพื่อให้ทราบถึงปริมาณของสาร

วิธีตรวจสารเสพติด

สารเสพติดในกัญชา

กัญชามีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) ซึ่งเป็นสารที่ให้ผลเป็นสารเสพติดต่อร่างกายมนุษย์  เพราะ THC เป็นสารที่ทำให้เกิดอาการเสพติดหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้กัญชารู้สึกมีความสุข ผ่อนคลาย หรือมีความผิดปกติในการรับรู้  สาร THC ออกฤทธิ์โดยการยึดกับตัวรับ cannabinoid ในสมองของมนุษย์ ตัวรับเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ endocannabinoid ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมกระบวนการต่างๆ รวมถึงอารมณ์ ความเจริญอาหาร และความรู้สึกเจ็บปวด ในปัจจุบันกัญชายังคงเป็นสารเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายและยังไม่ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการต่างๆ หากมีสารเหล่านี้อยู่ในร่างกาย เพราะการรับสารเข้าไปในปริมาณมากสามารถส่งผลเสียต่อร่างกายขั้นรุนแรง อันได้แก่

 • เกิดอาการมึนเมา  สามารถทำให้เกิดความรู้สึกมึนเมาและสูญเสียการควบคุม
 • หัวใจทำงานหนัก กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก ซึ่งควบคุมการตอบสนองแบบ สู้หรือหนี การกระตุ้นนี้ทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้น
 • รู้สึกอยากอาหารเพิ่มขึ้น  สามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้
 • ความผิดปกติทางระบบประสาท สามารถทำให้เกิดอาการประสาทหลอนและความคิดที่ผิดเพี้ยนและการมองเห็นที่ผิดปกติต่อโลกแห่งความเป็นจริง
 • มีผลเสียต่อความทรงจำ สามารถทำให้ความจำระยะสั้นเสียหายได้
 • วิตกกังวล สามารถให้ก่อให้เกิดความวิตกกังวล อารมณ์ไม่คงที่ สับสน กระวนกระวาย
 • ความดันโลหิตต่ำ หากรับเข้าร่างกายไปในปริมาณมาก มีความเสี่ยงต่อความดันโลหิตที่ต่ำลง และเกิดอาการผลข้างเคียงตามมา คือ เวียนหัว หน้ามืด รู้สึกอ่อนเพลีย และอาจถึงขั้นเป็นลมหมดสติ

กัญชาตกค้างในปัสสาวะ

การตรวจพบสารกัญชา (THC) ในปัสสาวะอาจเกิดมาจากหลายสาเหตุ แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมาจากการบริโภคหรือการใช้สารกัญชาโดยตรงในระยะเวลาไม่นานก่อนหน้านั้น สารกัญชาสามารถพบเจอในปัสสาวะได้ เนื่องจากกระบวนการของร่างกายในการขับถ่ายสารตกค้างออกมา ระยะเวลาที่สารกัญชาสามารถตรวจพบในปัสสาวะได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงปริมาณที่ใช้ ความถี่ในการใช้ และอัตราการเผาผลาญ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สาร THC ในกัญชา สามารถตรวจพบในปัสสาวะได้นานถึง 72 ชั่วโมงหลังการใช้แค่ครั้งเดียว

การพบสารกัญชาในปัสสาวะอาจมีผลกระทบต่อการตรวจสารเสพติดด้วยปัสสาวะ เช่น ในกรณีการตรวจสารเสพติดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการตรวจสารเสพติดเพื่อเข้าทำงาน การตรวจพบสารกัญชาในปัสสาวะอาจเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าบุคคลนั้นได้บริโภคหรือใช้สารกัญชาไปแล้วในระยะเวลาที่กำหนด และทำให้บุคคลนั้นได้รับผลกระทบในหน้าที่การงานและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงถูกลดความน่าเชื่อถือในตัวบุคคลอีกด้วย เพราะสารในกัญชามีผลเสียมากมายต่อร่างกายมนุษย์ 

วิธีใช้ที่ตรวจสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ แบบตลับ (THC)

วิธีตรวจสารเสพติดจากกัญชาในปัสสาวะแบบตลับหรือ THC เป็นวิธีทดสอบที่รวดเร็วและง่ายดายในการตรวจหา THC เมตาบอไลต์ในปัสสาวะ ชุดทดสอบเหล่านี้มีจำหน่ายทั่วไปที่ร้านขายยาและร้านค้าออนไลน์ ซึ่งใช้สามารถใช้วิธีนี้ในการตรวจเพื่อจุดประสงค์ได้หลายอย่าง เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ทางกฎหมาย หรือเหตุผลส่วนตัว ซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้

 1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม การตรวจสารกัญชาแต่ละครั้งต้องเตรียมชุดตรวจแบบตลับ THC ที่เก็บตัวอย่างปัสสาวะและนาฬิกาจับเวลาให้พร้อม
 2. ล้างมือให้สะอาด  ควรล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคและสารปนเปื้อนในการตรวจ
 3. อ่านคู่มืออย่างละเอียด อ่านคู่มือที่แนบมาอย่างละเอียดเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้องและแม่นยำ
 4. เก็บตัวอย่างปัสสาวะ เก็บปัสสาวะลงในถ้วยเก็บตัวอย่างประมาณ 30 มล.
 5. เตรียมแบบทดสอบ ฉีกซองอลูมิเนียม นำตลับทดสอบออกมา วางบนพื้นราบ
 6. หยดปัสสาวะลงในหลุมทดสอบ หยดตามจำนวนที่ระบุในคู่มือ จำนวน 3 หยดลงในช่อง S ของตลับ
 7. รอผลทดสอบ อ่านผลทดสอบภายใน 3-5 นาที แต่ไม่ควรอ่านผลหลังจาก 10 นาทีเป็นต้นไป
 8. การอ่านผลทดสอบ ถ้าปรากฏแถบสีแดง 2 แถบ ที่ตำแหน่ง C และ T แสดงว่าผลเป็นลบไม่พบสารเสพติด THC ในปัสสาวะ ถ้าปรากฏแถบสีแดง 1 แถบ ที่ตำแหน่ง C แสดงว่าผลเป็นบวก พบสารเสพติด THC ในปัสสาวะ และหากผลตรวจผิดพลาดจะไม่ปรากฏแถบสีแดง หรือปรากฏแถบสีแดงเพียง 1 แถบ ที่ตำแหน่ง T ควรทำการทดสอบใหม่

การตรวจสอบสารเสพติดเพื่อใช้ผลในวัตถุประสงค์ต่างๆของชีวิต สามารถทำได้เองง่ายๆใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเพราะมีอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ราคาถูก และวิธีใช้ไม่ยุ่งยาก หากต้องการซื้อชุดตรวจสารเสพติด ทั้งแบบตลับและแบบจุ่ม สามารถติดต่อสั่งซื้อและดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://njt-drugtest.com