วิธี ตรวจหาสารเสพติด ก่อนการจ้างงาน

การ ตรวจหาสารเสพติด และแอลกอฮอล์ในร่างกายถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครงาน ผู้สมัครงานอาจจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐและนโยบายของบริษัท นายจ้างอาจทำการตรวจด้วยที่ ตรวจสารเสพติด หรือตรวจคัดกรองก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าลูกจ้างจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดหรือมีภาวะติดแอลกอฮอล์ พนักงานอาจได้รับการทดสอบสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ในที่ทำงาน ซึ่งได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของรัฐ

และนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการทดสอบยาที่นายจ้างใช้ เมื่อผู้สมัครหรือพนักงานได้รับการตรวจคัดกรอง แล้วว่าอาจเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและแอลกอฮอล์

ตรวจคัดกรองยาเสพติดและแอลกอฮอล์ก่อนการจ้างงาน

  • นายจ้างจะทำการ ตรวจหาสารเสพติด เมื่อไหร่ ? การตรวจหาสารเสพติดโดยมากแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก่อนการจ้างงาน หรืออาจตรวจสอบพนักงานที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ในบางสถานการณ์
  • ทางบริษัทจะทำการจ้างงานได้ก็ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ก่อน กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบสารเสพติดแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ ในบางรัฐ มีข้อจำกัดว่าจะต้องทำการตรวจคัดกรองสารเสพติดเมื่อใดและอย่างไร ในบางอาชีพกฎหมายกำหนดให้ต้องตรวจสารเสพติด อาจตรวจด้วย ที่ตรวจสารเสพติด หรือเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล

นโยบายการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบริษัท

ในบางบริษัทการตรวจสอบผู้สมัครงานสำหรับการใช้ยาเสพติดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจ้างงาน นอกจากนี้ พนักงานอาจได้รับการตรวจคัดกรองยาเสพติดและการใช้แอลกอฮอล์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายของรัฐอนุญาต

การทดสอบสารเสพติดในเลือดและแอลกอฮอล์

  • อาจ ตรวจหาสารเสพติด ในเลือดเมื่อผู้สมัครงานหรือพนักงานได้รับการตรวจคัดกรองยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย การตรวจเลือดจะวัดปริมาณแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดในเลือด
  • ยาที่ใช้ตรวจคัดกรองในการตรวจเลือดโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน อาจรวมถึงยาบ้า ยาบาร์บิทูเรต เฟนไซลิดีน (PCP) โคเคน กัญชา ยาบ้า ฝิ่น นิโคติน และแอลกอฮอล์

การทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ

  • เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ใช้วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในอากาศที่คุณหายใจออก และประเมินปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดในขณะนั้น
  • การทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจแสดงระดับการด้อยค่าหรือความมึนเมาในขณะนั้น โดยทั่วไป แอลกอฮอล์ 1 ออนซ์จะอยู่ในระบบของบุคคลเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง

การทดสอบสารเสพติดจากเส้นผม

  • การทดสอบสารเสพติดจากเส้นผม สามารถตรวจพิสูจน์ย้อนหลังได้นาน 90 วัน และถึงแม้จะเสพปริมาณน้อยก็สามารถตรวจสอบได้ โดย ที่ตรวจสารเสพติด สามารถตรวจหาสารเสพติดได้ถึง 26 ชนิด
  • เส้นผมสามารถตรวจหาโคเคน กัญชา ฝิ่น ยาบ้า และเฟนไซลิดีนได้ วิธีการเก็บตัวอย่างเส้นผม ใครก็สามารถเก็บตัวอย่างส่งมาได้ โดยใช้กรรไกรตัดกึ่งกลางศีรษะ ให้ติดโคนผมมากที่สุด ความหนาเท่าแท่งดินสอ หรือประมาณ 120 เส้น มัดให้แน่นด้วยไหมขัดฟัน และห่อด้วยกระดาษฟรอย ใส่ซองระบุชื่อเจ้าของ เพื่อนำไปตรวจหาสารเสพติดให้ห้องปฏิบัติการ

การทดสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในช่องปาก

การทดสอบน้ำลายหรือที่เรียกว่า การทดสอบของเหลวในช่องปากรวบรวมน้ำลายภายในปากของผู้สมัครงานหรือพนักงาน การทดสอบนี้มักใช้สำหรับการคัดกรองก่อนการจ้างงาน การคัดกรองแบบสุ่ม และการทดสอบหลังเกิดอุบัติเหตุ น้ำลายนั้นง่ายต่อการรวบรวมและตรวจสอบ ดังนั้นการทดสอบด้วย ชุดตรวจสารเสพติด และแอลกอฮอล์ในช่องปาก จึงเป็นการทดสอบยาเสพติดประเภทที่ง่ายที่สุด

การทดสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในปัสสาวะ

  • การทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะเป็นการทดสอบที่ใช้บ่อยที่สุดเมื่อผู้สมัครงานหรือพนักงานได้รับการตรวจคัดกรองยาเสพติดหรือการใช้แอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมาย การวิเคราะห์ปัสสาวะแสดงให้เห็นว่ามียาตกค้างอยู่ในร่างกายหลังจากที่ผลของยาหมดฤทธิ์ ซึ่งในปัจจุบันสามารถหา ซื้อที่ตรวจสารเสพติด ได้ง่าย มีความรวดเร็ว และมีความแม่นยำ
  • การทดสอบยาปัสสาวะโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน คัดกรองยาเสพติด เช่น แอมเฟตามีน โคเคน กัญชา ยาบ้า ฝิ่น นิโคติน และแอลกอฮอล์

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นวิธีการตรวจหาสารเสพติดด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งทางบริษัทสามารถทำการตรวจสารเสพติดด้วย ชุดตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะ ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถช่วยลดขั้นตอนในการตรวจคัดกรองผู้ที่คาดว่าใช้สารเสพติดที่สลับซับซ้อนให้ง่ายมากขึ้นเพียงการหยดหรือการจุ่ม สามารถ ซื้อที่ตรวจสารเสพติด ที่บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ที่มีคุณภาพและมีใบรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ FSC , ISO 13485 และ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ท่านที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามเพิ่มได้ทันที