8 สถานการณ์สำหรับ การทดสอบสารเสพติด และแอลกอฮอล์ในที่ทำงาน

เป็นที่ทราบกันดีว่าการทดสอบยาและแอลกอฮอล์ด้วยที่ตรวจสารเสพติดสามารถยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมที่อ่อนไหวต่อความปลอดภัยได้ ผู้ที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ขณะทำงานไม่เพียงแต่ทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตราย แต่ยังทำให้คนรอบข้างตกอยู่ในอันตรายด้วย การทดสอบสารเสพติด และแอลกอฮอล์ด้วยชุดตรวจสารเสพติดจึงช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์  

เพียงเพราะว่านโยบายเกี่ยวกับสารเสพติดและแอลกอฮอล์ได้กำหนดขึ้น ไม่ได้หมายความว่านายจ้างจะสามารถให้ลูกจ้างเข้ารับการทดสอบได้ทุกวัน ในความเป็นจริง มี 9 สถานการณ์ที่สามารถทดสอบยาและแอลกอฮอล์ได้ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และข้อกำหนดของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง พวกเขาอาจต้องการทดสอบในสถานการณ์เหล่านี้ทั้งหมดหรือทดสอบเพียงบางส่วน

การทดสอบสารเสพติด

การทดสอบก่อนการจ้างงาน

ผู้สมัครทุกคนที่บริษัทเสนอให้จ้างแบบมีเงื่อนไขควรยื่นแบบทดสอบยาก่อนการจ้างงาน และต้องได้รับผลตรวจลบก่อนที่ผู้สมัครจะเริ่มทำงานให้กับบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงในการจ้างบุคคลที่อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอื่นและผู้อื่นในสภาพแวดล้อมการทำงานที่อ่อนไหวต่อความปลอดภัย

การทดสอบก่อนเข้าถึงไซต์งานล่วงหน้า

ลูกค้าของผู้ให้บริการอาจต้องตรวจสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสถานที่ทำงานหรือไซต์งานก่อนที่พนักงานจะเข้าสู่หน้างาน การทดสอบนี้มักจำเป็นเมื่อไซต์งานมีความอ่อนไหวต่อความปลอดภัยสูง ในสถานการณ์เหล่านี้ ต้องได้รับผลลัพธ์จากที่ตรวจสารเสพติดว่าเป็นลบก่อนที่พนักงานจะเริ่มทำงานในไซต์ควรมีการจัดการการทดสอบสารเสพติดล่วงหน้ากับพนักงานทุกคนที่มีการลาพักงานมากกว่า 30 วันตามเงื่อนไขของการจ้างงานต่อไป

การทดสอบความสงสัยที่สมเหตุสมผล

พนักงานต้องยื่นเรื่องทดสอบสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์เมื่อนายจ้างมีเหตุผลที่สงสัยว่าลูกจ้างอาจใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ที่ละเมิดนโยบายของบริษัท การพิจารณาความสงสัยที่สมเหตุสมผลต้องอิงจากการสังเกตปัจจุบันที่เฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถพูดได้ แต่ไม่จำกัดเพียงรูปลักษณ์ พฤติกรรม คำพูด หรือกลิ่นตัวของพนักงาน พนักงานที่ต้องส่งการทดสอบความสงสัยที่สมเหตุสมผลควรถูกระงับการทำงานจนกว่าจะได้รับผลการทดสอบที่แน่ชัด

การทดสอบหลังเกิดอุบัติเหตุ

การทดสอบแบบสุ่ม

ควรทดสอบสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์แบบสุ่มในบางสถานการณ์ เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการใช้สารในทางที่ผิดในที่ทำงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีกำหนดเวลาที่จะจัดการการทดสอบสารเสพติดแบบสุ่มกับใคร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสุ่มได้อย่างแท้จริง 

การทดสอบก่อนการกลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง

ควรมีทดสอบหลังการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่มีผลตรวจก่อนหน้านั้นเป็นบวกหรือมีการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบริษัท ทั้งนี้พนักงานผู้นั้นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สารเสพติด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สารเสพติดอย่างเคร่งครัด เมื่อเห็นสมควรแล้วจึงจะกลับมาทำงานได้

การทดสอบติดตามผล

พนักงานส่งการทดสอบติดตามผลซึ่งก่อนหน้านี้มีผลตรวจเป็นบวกหรือมีละเมิดนโยบายเกี่ยวกับสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกลับสู่หน้าที่ การทดสอบติดตามผลจะดำเนินการหลังจากการทดสอบครั้งแรก และจำนวนการทดสอบมักจะถูกกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สารเสพติด

การทดสอบเป็นระยะ

การทดสอบเป็นระยะคือการทดสอบตามกำหนดเวลาที่ลูกจ้างทำกับนายจ้างในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี เช่น การทดสอบสารเสพติดประจำปี การทดสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในที่ทำงานนั้นเป็นการรวบรวมเหตุผลหลายประการสำหรับการทดสอบการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ ช่วยให้นายจ้างสร้างและรักษาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดการไม่มีงาน อุบัติเหตุ การลาออก และการโจรกรรมได้เป็นอย่างดี หากต้องการที่ตรวจสารเสพติดเพื่อทดสอบใสถานที่ทำงาน สามารถซื้อชุดตรวจสารเสพติดได้ที่ บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด ได้นำเข้าและจำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ที่มีคุณภาพและมีใบรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ FSC, ISO 13485 และ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ท่านที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามเพิ่มได้ทันที ที่ njt-drugtest.com