การทดสอบสารเสพติด

การทดสอบสารเสพติดเกี่ยวข้องกับการทดสอบตัวอย่างทางชีวภาพ เช่น ปัสสาวะ หรือผม ว่ามียาที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือไม่ การทดสอบยามีหลายวิธีที่เป็นไปได้ โดยทั่วไปจะใช้ชุดตรวจสารเสพติดสำหรับการตรวจคัดกรองก่อนการจ้างงาน ยาที่ผ่านการทดสอบมากที่สุด ได้แก่ แอมเฟตามีน โคเคน กัญชา ฝิ่นและ PCP ซึ่งที่ตรวจสารเสพติดมีหลายราคา ที่ตรวจสารเสพติดราคา ถูกจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่น้อยกว่า ที่ตรวจสารเสพติดราคาแพง โดยมากจะแตกต่างกันที่ความสามารถในการวัดสารเสพติด บางรุ่นตรวจหาได้เฉพาะสารเสพติดเดียว แต่ราคาสูงขึ้นอาจจะวัดได้หลากหลายกว่า

ที่ตรวจสารเสพติดราคา

ต้องตรวจสารเสพติดเมื่อใด ?

คุณอาจต้องทำการทดสอบยาด้วยเหตุผลหลายประการ การทดสอบยาที่ใช้บ่อยที่สุดคือในที่ทำงาน นายจ้างอาจต้องมีการใช้ชุดตรวจสารเสพติดเพื่อตรวจคัดกรองยาเสพติดด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ 

 • ก่อนจ้างผู้สมัคร
 • ระหว่างการจ้างงาน นายจ้างอาจต้องสุ่มเป็นระยะ ๆ เพื่อทดสอบยาหลังจากถูกจ้าง
 • เมื่อสงสัยว่าใช้ยาเสพติดตามอาการที่สังเกตได้ในที่ทำงาน
 • หลังจากที่พนักงานประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ขณะทำงาน

ที่ตรวจสารเสพติดที่ใช้กันทั่วไปมีหลายเรทราคา ปัจจุบันที่ตรวจสารเสพติดราคาสามารถจับต้องได้ และมีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นแบบจุ่ม หรือแบบหยอด 

ประโยชน์ของการตรวจสารเสพติดอีกประการหนึ่งคือเพื่อการวินิจฉัย การรักษา และการติดตามความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์และความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด ในฐานะเครื่องมือในการตรวจสอบ การทดสอบยาสามารถช่วยกำหนดความสม่ำเสมอในการรักษา ติดตามการเลิกบุหรี่ และตรวจหาการกำเริบของโรคในระยะเริ่มต้น

คุณอาจต้องใช้การทดสอบนี้สำหรับโปรแกรมการรักษาตามคำสั่งศาล เป็นเงื่อนไขของการคุมประพฤติหรือในขณะที่เข้าร่วมโปรแกรมการรักษาความผิดปกติของการใช้สารเสพติด หรือการใช้งานอื่น ๆ สำหรับการทดสอบยา ได้แก่ 

 • การทดสอบทางการแพทย์และการวินิจฉัย : ผู้คนอาจได้รับการทดสอบการใช้ยาเพื่อช่วยระบุสาเหตุของอาการของพวกเขาหรือในกรณีฉุกเฉินเมื่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสงสัยว่าอาจใช้ยาเกินขนาด
 • การทดสอบทางกฎหมาย: มีเหตุผลหลายประการที่จำเป็นต้องมีใช้ชุดตรวจสารเสพติดเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย รวมถึงการรวบรวมหลักฐานที่อาจเป็นไปได้ของอาชญากรรม การสืบสวนคดีการล่วงละเมิดหรืออันตรายต่อเด็ก และการพิจารณาว่าบุคคลนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือสารอื่น ๆ ในขณะขับรถหรือไม่
 • การตรวจสอบการใช้ยาในทางที่ผิด: หากคุณใช้ยาที่สั่งโดยแพทย์แต่มีโอกาสเสพติดสูง หรือมีโอกาสใช้ยาในทางที่ผิด เช่น ฝิ่นสำหรับบรรเทาความเจ็บปวด คุณอาจต้องทดสอบยาเพื่อตรวจสอบปริมาณยาในร่างกายของคุณ
 • การทดสอบทางกรีฑา: นักกีฬามืออาชีพมักจะต้องใช้ที่ตรวจสารเสพติดเพื่อตรวจหายาหรือสารอื่น ๆ ที่พิจารณาว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางร่างกาย

การทดสอบสารเสพติดมีกี่ประเภท ?

การทดสอบยามีหลายประเภทตามตัวอย่างทางชีววิทยาที่ใช้และประเภทของยาที่ตรวจพบ การทดสอบยาประเภทต่าง ๆ ตามตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ: เป็นที่ตรวจสารเสพติดราคาถูกที่สุด พบบ่อยที่สุด และใช้บ่อยที่สุด โดยใช้ตัวอย่างปัสสาวะ การทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะมักใช้ในการตรวจหาแอลกอฮอล์ แอมเฟตามีน เบนโซไดอะซีพีน ฝิ่น โคเคน และกัญชา

การตรวจสารเสพติดในเลือด: ผู้ให้บริการด้านสุขภาพส่วนใหญ่ใช้การทดสอบประเภทนี้ในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังใช้เพื่อตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ (เอทานอล) เนื่องจากสามารถให้ระดับที่แม่นยำ

การตรวจสารเสพติดในเส้นผม: ตัวอย่างผมสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารในช่วงเวลาหนึ่ง คือมีกรอบเวลาการตรวจจับนาน 3 เดือน ในขณะที่ขนตามร่างกายที่เติบโตช้ากว่าจะมีกรอบเวลาการตรวจจับนานถึง 12 เดือน ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของเส้นผมของแต่ละคน การทดสอบเส้นผมสามารถตรวจพบการใช้โคเคน เฟนไซลิดีน แอมเฟตามีน ฝิ่น และ เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน

การตรวจสารเสพติดในลมหายใจ: ใช้เพื่อตรวจหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก ผลที่ได้เรียกว่าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในลมหายใจ (BraAC) เจ้าหน้าที่มักใช้เพื่อประเมินปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของบุคคล โดยตรวจหาโคเคน กัญชา เบนโซไดอะซีพีน แอมเฟตามีน ฝิ่น เมทาโดนและบูพรีนอร์ฟีน

การทดสอบสารเสพติดจะตรวจพบอะไร ?

เมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย ระบบทางเดินอาหารจะดูดซึมและกระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ตับและอวัยวะอื่น ๆ จะเผาผลาญยา กระบวนการเผาผลาญทำให้ยากลายเป็นสารเคมีต่าง ๆ เรียกว่าสารเมตาบอลิซึม หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ยาเสพติดหรือสารเมตาโบไลต์ของยาจะออกจากร่างกาย ส่วนใหญ่ผ่านทางปัสสาวะ

กระบวนการเผาผลาญเกิดขึ้นที่ความเร็วต่างกันสำหรับยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ ยาแต่ละชนิดและเมแทบอไลต์ของยาจึงมีกรอบเวลาที่แตกต่างกันซึ่งชุดตรวจสารเสพติดสามารถตรวจพบได้ สำหรับยาบางชนิด เช่น แอมเฟตามีน เบนโซไดอะซีพีน ฝิ่น โคเคน และกัญชา จะถูกตรวจพบในปัสสาวะ 

การทดสอบยาอาจค้นหายาเพียงตัวเดียว แต่การทดสอบยาส่วนใหญ่มักจะทดสอบยาหลายตัวด้วยตัวอย่างเดียว กลุ่มยาที่ใช้บ่อยที่สุดในการประเมินผู้เสพยาที่ผิดกฎหมายจะตรวจพบว่ามีหรือไม่มี ดังนี้

 • แอมเฟตามีน
 • โคเคน 
 • กัญชา 
 • เบนโซไดอะซีพีน
 • ฝิ่น

ผลลัพธ์จากการทดสอบสารเสพติด

โดยทั่วไปผลของการทดสอบสารเสพติดจะรายงานเป็นบวกหรือลบ ผลบวกบ่งชี้ว่ามีการตรวจพบยาหรือมีช่วงอ้างอิงสูงกว่าเกณฑ์สำหรับการทดสอบนั้น ผลลบบ่งชี้ว่าตรวจไม่พบยาหรือมีช่วงอ้างอิงต่ำกว่าเกณฑ์

การทดสอบสารเสพติดมีการใช้ชุดตรวจสารเสพติดหลายประเภท มีทั้งที่ตรวจสารเสพติดราคาถูก ไปจนถึงราคาแพง ทั้งนี้แล้วแต่ความสะดวกในการใช้งาน แม้ว่าการทดสอบยาอาจเป็นเรื่องเคร่งเครียด แต่นั่นเป็นเพราะผู้ให้บริการด้านการแพทย์และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต้องตีความผลลัพธ์อย่างรอบคอบ ในกรณีส่วนใหญ่ ผลการทดสอบยาที่เป็นบวกจำเป็นต้องมีการทดสอบอื่น ซึ่งเรียกว่าการทดสอบเพื่อยืนยัน เพื่อตัดผลการทดสอบที่ผิดพลาดที่อาจเป็นไปได้ 

สนใจสั่งซื้อที่ตรวจสารเสพติด ไม่ว่าจะเป็นแบบจุ่ม ตลับหรือแบบหยด สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ที่มีคุณภาพและมีใบรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ FSC , ISO 13485 และ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ท่านที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามเพิ่มได้ทันที ที่ https://njt-drugtest.com