สารเสพติดนำมาซึ่ง 7 โรคร้ายแรง

การเสพติดสารใด ๆ ไม่ว่าถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ในบางกรณีอาจนำไปสู่โรคร้ายแรง น่าเสียดายที่การเสพสารเสพติดและการติด ยาเสพติด มีสัดส่วนการแพร่ระบาดในหลายส่วนของโลกเป็นจำนวนมาก

การใช้ ยาเสพติด หรือแอลกอฮอล์ในทางที่ผิดอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมอง นอกจากนี้ สารเสพติดมักถูกประมวลผลผ่านระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการแพร่กระจายในวงกว้าง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความเสียหายอย่างถาวร

หากคุณกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณหรือคนที่คุณรักเนื่องจากการใช้สารเสพติด สามารถหาซื้อที่ตรวจสารเสพติดมาตรวจได้เอง ว่าเข้าข่ายการใช้สารเสพติดหรือไม่ โดยในบทความต่อไปนี้จะอธิบายถึงโรคที่มักจะพบได้ที่สุด ซึ่งมีสาเหตุหรือทำให้แย่ลงจากการใช้ยาหรือแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด

ยาเสพติด

การติดเชื้อและระบบภูมิคุ้มกันเสียหาย

ยาที่ฉีดเข้าเส้นเลือดมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ โดยเฉพาะจากเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและซี หรือการติดเชื้อแบคทีเรียจากการใช้เข็มที่สกปรกร่วมกัน อีกทั้งตัวยาอื่น ๆ ยังเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อบางชนิด เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจการสูดดมหรือการสูบบุหรี่ 

สารมึนเมาหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอลกอฮอล์ โคเคน และ ยาเสพติด สามารถลดการยับยั้งชั่งใจ ซึ่งเพิ่มโอกาสทางเพศและนำมาซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยยาบางชนิด เช่น โคเคน ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งลดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ โดยสามารถใช้ ที่ตรวจสารเสพติด ว่าเข้าข่ายการใช้ยาหรือไม่ ในเบื้องต้น

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคปอดบวมเคยดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือติดสุรา โดยผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์และเป็นโรคปอดบวมมักพบอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าและมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยโรคปอดบวมที่ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ 

โรคหัวใจและหลอดเลือด

สารกระตุ้นสามารถเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ใช้และออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ทำให้ความดันโลหิตสูงหรือต่ำ อาจสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดลิ่มเลือด การบาดเจ็บจากการขาดเลือด และปัญหาอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจได้ 

สารที่ทำให้มึนเมาหลายชนิดอาจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติได้ สารกระตุ้น เช่น โคเคนหรือยาบ้า อาจทำให้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเกินขนาดได้ นอกจากนี้ยังมีความเสียงของ

  • โรคปอดบวม
  • วัณโรค
  • การติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ syncytial
  • กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน

การใช้ยาทางเส้นเลือดอาจมีผลในทางลบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น การอักเสบของหลอดเลือดเฉพาะที่และแบบแพร่กระจาย การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ และอาจมีโอกาสได้รับเชื้อจากเลือดหลายชนิดเพิ่มขึ้น

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

ยาที่กินเข้าไปทางปาก เช่น แอลกอฮอล์หรือยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ เช่น ฝิ่นหรือยารักษาโรคสมาธิสั้น อาจเป็นอันตรายต่อระบบย่อยอาหาร ฝิ่นสามารถนำไปสู่อาการท้องผูกเรื้อรัง และสารอื่น ๆ อาจทำให้ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ หรืออาเจียน 

อาหารไม่ย่อยเรื้อรัง เรียกว่าโรคกรดไหลย้อนในทางเดินอาหาร (GERD) ซึ่งสามารถทำลายหลอดอาหารและทำให้การรับประทานอาหารบางชนิดเจ็บปวด หรือมีการอาเจียนร่วมด้วยที่ หากบ่อยครั้งอาจทำให้หลอดอาหารเกิดความเสียหายและนำไปสู่ปัญหาการขาดสารอาหาร 

การใช้โคเคนและเมทแอมเฟตามีนยังเกี่ยวข้องกับปัญหาทางเดินอาหารที่เป็นอันตรายบางอย่าง เช่น ภาวะหลอดเลือดแดงในหลอดเลือดแดงมีเซนเทอริก ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเลือดไปเลี้ยงระหว่างหัวใจกับระบบทางเดินอาหาร สิ่งนี้สามารถนำไปสู่อาการลำไส้ใหญ่ขาดเลือดและในกรณีที่รุนแรง เนื้อเยื่อลำไส้ตายหรือที่เรียกว่าเนื้อร้ายในลำไส้ 

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

การสูบบุหรี่ใด ๆ ก็ตามสามารถทำลายถุงลมในปอดและทำให้ระบบทางเดินหายใจส่วนบนไวต่อการติดเชื้อมากขึ้น นอกจากนี้ ยากดประสาทบางชนิด โดยเฉพาะยาฝิ่นยังทำให้หายใจช้าหรือทำให้หายใจตื้นหรือระบบหายใจผิดปกติได้ หากบุคคลใช้ยาเกินขนาดในฝิ่นหรือสารกดประสาทส่วนกลางอื่น ๆ ภาวะขาดออกซิเจนอาจทำให้เสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม หากบุคคลมีรูปแบบการหายใจลดลงหรือหดหู่เป็นเวลานานเนื่องจากการเสพติด ร่างกายของพวกเขาอาจขาดออกซิเจนได้เช่นกัน ซึ่งนำไปสู่ความเสียหายต่อระบบอวัยวะอื่น ๆ ได้อีกด้วย

โรคตับ

ตับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผาผลาญสารอาหาร แต่ยังเป็นแหล่งหลักของการล้างพิษสำหรับสารที่บริโภคหลายประเภท เมื่อเผชิญกับยาบางชนิดอย่างต่อเนื่อง ตับอาจถูกควบคุมโดยเมแทบอลิซึมและเนื้อเยื่อของอวัยวะจะเริ่มสลายตัว แอลกอฮอล์ ยาสูดพ่น เฮโรอีน และสเตียรอยด์สามารถทำลายตับอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดโรคตับแข็งหรือตับอักเสบได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แอลกอฮอล์สามารถนำไปสู่โรคตับที่มีตั้งแต่อาการไม่รุนแรง (ภาวะไขมันพอกตับอักเสบจากแอลกอฮอล์) การอักเสบที่รุนแรงขึ้น (โรคตับอักเสบจากแอลกอฮอล์) ไปจนถึงการเกิดพังผืดและการเกิดแผลเป็นในเนื้อเยื่อตับ (โรคตับแข็ง) โดยโรคตับแข็งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการพัฒนามะเร็งตับ 

โรคไต

ไตทำหน้าที่กรองสารพิษออกจากกระแสเลือด ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบจากสารอันตรายจำนวนมากในเลือด ยาบางชนิดมีความเกี่ยวข้องกับภาวะที่เรียกว่า rhabdomyolysis ซึ่งเป็นการสลายตัวของเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อที่ทำให้กระแสเลือดท่วมด้วยระดับที่เป็นพิษของเซลล์กล้ามเนื้อ ส่งผลให้ไตทำงานหนักและไม่สามารถกรองสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อไตอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ภาวะไตวายที่ต้องฟอกไต เช่น เฮโรอีนหรือฝิ่นอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาวการณ์ลดปริมาณออกซิเจนที่ร่างกายใช้ อาจทำให้ไตเสียหายได้ นอกจากนี้ สารเติมแต่งและสิ่งสกปรกในยาบางชนิดอาจอุดตันหลอดเลือดฝอยที่ส่งเลือดไปยังไต ส่งผลให้อวัยวะสำคัญเหล่านี้เสียหาย

โรคเกี่ยวกับระบบประสาท

เมื่อบุคคลใช้สารเสพติดเป็นเวลานาน สมองจะปรับตัว จนเคมีในสมองเกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การเสพติดในท้ายที่สุด ซึ่งเป็นความผิดปกติของสมอง ในขณะที่การเสพติดพัฒนาขึ้น สมองส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักหลายประการ เช่น ความสุข การตัดสินใจ และการควบคุมแรงกระตุ้น อาจได้รับการเปลี่ยนแปลง 

แอลกอฮอล์ เบนโซไดอะซีพีน และยากล่อมประสาท เป็นยากดประสาทส่วนกลาง ซึ่งหมายความว่าจะลดการส่งสัญญาณกระตุ้นของสมอง ส่งผลให้รู้สึกสงบหรือผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อใช้ในปริมาณที่พอดี ยาเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับปัญหาการเคลื่อนไหว ความบกพร่องทางสติปัญญาที่สำคัญ การสูญเสียความจำ และอารมณ์แปรปรวน อย่างไรก็ตาม เมื่อยาเหล่านี้เริ่มออกจากร่างกาย ผลข้างเคียงด้านลบอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสมองอาจทำงานช้าลงเพื่อคืนสมดุลให้กับสารสื่อประสาท เช่น เซโรโทนิน โดปามีน และนอร์เอพิเนฟริน

เพื่อหยุดผลกระทบที่เป็นอันตรายของสารเสพติด สิ่งสำคัญคือต้องดีท็อกซ์อย่างปลอดภัยด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และเข้าสู่โปรแกรมการฟื้นฟูที่ครอบคลุม โดยแพทย์จะทำการใช้ที่ตรวจสารเสพติดเพื่อตรวจหาสารเสพติดในเบื้องต้น แล้วเสนอการบำบัดเพื่อทำความเข้าใจของปัญหาการใช้สารเสพติดและพัฒนาทักษะเพื่อหลีกเลี่ยงการกำเริบของโรค สามารถซื้อที่ตรวจสารเสพติด ที่บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ที่มีคุณภาพและมีใบรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ FSC , ISO 13485 และ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ท่านที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามเพิ่มได้ทันที ที่ https://njt-drugtest.com