ไขข้อสงสัย ตรวจสารเสพติดแล้วฉี่ม่วง

หลายคนอาจจะยังคงสงสัยและยังเข้าใจผิดว่าเมื่อมีการใช้สารเสพติดจะทำให้ปัสสาวะออกมาเป็นสีม่วง ซึ่งจริง ๆ แล้วปัสสาวะสีม่วงที่ว่า หมายถึง การนำปัสสาวะ(ที่มีสีปกติ) ไปผสมกับสารเคมีพิเศษที่ใช้ในการตรวจหาสารเสพติด หากผู้ถูกตรวจมีการใช้สารเสพติดจริง สารเคมีจะทำปฏิกิริยากับปัสสาวะและเปลี่ยนให้กลายเป็นสีม่วง ทำให้ถูกเรียกติดปากว่า “ฉี่ม่วง” นั่นเอง หากสงสัยว่าท่านมีฉี่ม่วงหรือไม่ สามารถตรวจได้เองโดยการซื้อที่ตรวจสารเสพติด

สารเสพติดส่วนใหญ่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะต้องผ่านกระบวนการแตกตัว ดูดซึม และขับออกจากร่างกาย  การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นวิธีที่สามารถตรวจพบปริมาณยาในปริมาณที่สูง และสามารถเก็บตัวอย่างได้มากเพียงพอสำหรับการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งผลการตรวจถูกนำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม กระบวนการเก็บปัสสาวะเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการโดยรัดกุม รอบคอบ

ในอดีตการตรวจเบื้องต้นในการหาสารเสพติดจะใช้ High performance Liquid Chromatography , Gas Liquid Chromatography , thin Layer Chromatography และ Enzyme Immunoassay ซึ่งวิธีการเหล่านี้ต้องใช้เครื่องมือมากร่วมกับการทำงานที่สลับซับซ้อนทำให้เกิดความยุ่งยาก ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการตรวจของผู้ที่คาดว่าใช้สารเสพติด ให้กลายไปเป็นชุดตรวจสารเสพติดหรือที่ตรวจสารเสพติด ใช้เพียงการจุ่มหรือหยดปัสสาวะลงบนชุดตรวจสารเสพติด รออ่านผลเพียง 3-5 นาที เท่านั้น ซึ่งสามารถหาซื้อที่ตรวจสารเสพติดได้ง่าย มีราคาถูก รวดเร็ว และผลบวกปลอมน้อย ซึ่งชุดตรวจสารเสพติดที่นิยมใช้จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน หรือบริษัทเอกชนชั้นนำ มี 2 ประเภท ดังนี้

ชุดตรวจสารเสพติดแบบตลับ (แบบหยด)

ชุดตรวจหาสารเสพติดแบบหยอด ประกอบด้วยตลับทดสอบและหลอดหยดแถมมาในซอง วิธีการทดสอบคือให้ปัสสาวะใส่ภาชนะที่แห้งสะอาด จากนั้นวางตลับทดสอบไว้บนพื้นในแนวราบ และใช้หลอดหยดดูดปัสสาวะขึ้นมา และหยดลงในหลุมที่อยู่บนตลับทดสอบ 3 หยด วางตลับทดสอบไว้ในแนวราบและรอ 5 นาทีจึงอ่านผล

ข้อดีของการที่ตรวจสารเสพติดแบบตลับ คือ ตรวจเสียหายหรือเสื่อมสภาพได้ยากกว่าแบบจุ่ม อีกทั้งไม่ต้องคอยระวังขณะจุ่มไม่ให้ระดับปัสสาวะสูงกว่าขีดที่กำหนด วิธีนี้สามารถตรวจหาสารแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนที่ปริมาณตั้งแต่ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตรได้

ชุดตรวจสารเสพติดแบบจุ่ม

ชุดตรวจหาสารเสพติดแบบจุ่ม จะประกอบด้วยแถบทดสอบเป็นแผ่นยาวและแคบ วิธีการทดสอบ คือให้ปัสสาวะใส่ในภาชนะที่แห้งและสะอาด จากนั้นจุ่มแถบทดสอบลงไปในปัสสาวะ โดยให้ปลายลูกศรชี้ลง และระวังไม่ให้ปัสสาวะสูงเลยขีดที่กำหนดไว้บนแถบ จากนั้นวางแถบทดสอบในแนวราบ รอ 5 นาทีแล้วจึงอ่านผล

ข้อดีของที่ตรวจสารเสพติดแบบจุ่ม มีราคาถูก และสามารถตรวจหาสารแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนที่ปริมาณตั้งแต่ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตรได้

การตรวจหาสารเสพติดด้วยชุดตรวจสารเสพติดทั้ง 2 ประเภทนี้ เป็นการตรวจเพื่อคัดแยกตัวอย่างปัสสาวะที่คาดว่าจะมีสารเสพติด (ผลบวก) ออกจากตัวอย่างปัสสาวะที่ไม่มีสารเสพติด  ผลการตรวจตัวอย่างที่ให้ผลบวกในขั้นตอนนี้ ยังไม่สามารถยืนยันว่ามีสารเสพติดอยู่จริงหรือไม่ จนกว่าจะผ่านการตรวจในขั้นยืนยันผลต่อไป วิธีการตรวจสามารถตรวจโดยใช้ชุดทดสอบสารเสพติดเบื้องต้นที่ใช้หลักการเคมี  หรือหลักการภูมิคุ้มกันวิทยา และตรวจในภาคสนามได้ การตรวจในขั้นนี้ใช้สำหรับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย ไม่ควรนำไปใช้ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด หรือเพื่อการตัดสิทธิประโยชน์ของผู้อื่น

การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะโดยใช้ชุดตรวจสารเสพติดนี้ สามารถช่วยลดขั้นตอนในการตรวจปัสสาวะในผู้ที่คาดว่าใช้สารเสพติดที่สลับซับซ้อนให้ง่ายมากขึ้นเพียงการหยดหรือการจุ่ม สามารถซื้อที่ตรวจสารเสพติด ที่บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ที่มีคุณภาพและมีใบรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ FSC , ISO 13485 และ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ท่านที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามเพิ่มได้ทันที